Kontrola právního stavu nemovitosti: Riziko převzetí dluhu prodávajícího?

Při koupi nemovitosti lze doporučit být obezřetný a realizovat také právní kontrolu nemovitosti. V dnešním článku se zaměříme na riziko převzetí dluhu prodávajícího u váznoucího zástavního práva na nemovitosti.
darovací smlouva mezi manželi

Kontrola právního stavu nemovitosti: Převzetí dluhu zajištěného zástavním právem?

Nový občanský zákoník stanovuje, že pokud přejde na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zapsané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou.

Zákon dále vymezuje, že po převodu vlastnického práva může zcizitel vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Neodepře-li věřitel dát k tomu souhlas, platí, že souhlas dal, pokud byl na tento následek ve výzvě výslovně upozorněn.


Vyloučení ustanovení v kupní smlouvě na nemovitost

Uvedené zákonné ustanovení tak bude rizikové pro kupujícího za situace, že na nemovitosti při převodu do vlastnictví kupujícího nadále vázne zástavní právo k dluhu prodávajícího.

Toto zákonné ustanovení je však koncipováno jako vyvratitelná právní domněnka. Co to znamená pro kupujícího? Uvedené rizikové ustanovení občanského zákoníku lze smluvně mezi prodávajícím a kupujícím vyloučit nebo upravit odlišně.

Kontrola právního stavu nemovitosti vyžaduje obezřetnost a pečlivost.

Kontrola právního stavu nemovitosti

Doporučujeme tedy, aby kupující řádně zkontroloval převodní smlouvu k nemovitosti, zda obsahuje vyloučení tohoto zákonného ustanovení pro případ, že na nemovitosti vázne zástavní právo od prodávajícího.

Nepodceňujte tedy právní kontrolu nemovitosti k ochraně vašeho majetku.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kontrola právního stavu nemovitosti: Riziko převzetí dluhu prodávajícího?

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.