Kontrola právního stavu nemovitosti: Riziko převzetí dluhu prodávajícího?

Při koupi nemovitosti lze doporučit být obezřetný a realizovat také právní kontrolu nemovitosti. V dnešním článku se zaměříme na riziko převzetí dluhu prodávajícího u váznoucího zástavního práva na nemovitosti.
darovací smlouva mezi manželi

Kontrola právního stavu nemovitosti: Převzetí dluhu zajištěného zástavním právem?

Nový občanský zákoník stanovuje, že pokud přejde na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zapsané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou.

Zákon dále vymezuje, že po převodu vlastnického práva může zcizitel vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Neodepře-li věřitel dát k tomu souhlas, platí, že souhlas dal, pokud byl na tento následek ve výzvě výslovně upozorněn.


Vyloučení ustanovení v kupní smlouvě na nemovitost

Uvedené zákonné ustanovení tak bude rizikové pro kupujícího za situace, že na nemovitosti při převodu do vlastnictví kupujícího nadále vázne zástavní právo k dluhu prodávajícího.

Toto zákonné ustanovení je však koncipováno jako vyvratitelná právní domněnka. Co to znamená pro kupujícího? Uvedené rizikové ustanovení občanského zákoníku lze smluvně mezi prodávajícím a kupujícím vyloučit nebo upravit odlišně.

Kontrola právního stavu nemovitosti vyžaduje obezřetnost a pečlivost.

Kontrola právního stavu nemovitosti

Doporučujeme tedy, aby kupující řádně zkontroloval převodní smlouvu k nemovitosti, zda obsahuje vyloučení tohoto zákonného ustanovení pro případ, že na nemovitosti vázne zástavní právo od prodávajícího.

Nepodceňujte tedy právní kontrolu nemovitosti k ochraně vašeho majetku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kontrola právního stavu nemovitosti: Riziko převzetí dluhu prodávajícího?

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.