Neplatná výpověď ve zkušební době

Neplatná výpověď ve zkušební době. Právní pomoc zaměstnancům pro Prahu a okolí.
neplatná výpověď ve zkušební době

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době? Kdekdo by vám řekl, že snad neexistuje nic jednoduššího. Existují však situace, kdy je neplatná výpověď ve zkušební době.

Zkušební doba je zaměstnancem či zaměstnavatelem často považována za období, kdy mohou volně ukončit pracovní poměr bez významných následků. I zde existují určitá právní pravidla, které je nutné dodržet. Porušení těchto pravidel může vést k tomu, že takové zrušení bude považováno za neplatné.

Neplatná výpověď ve zkušební době může mít řadu důsledků, které mohou zasáhnout jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Zaměstnanec může ztratit důvěru ve firmu nebo v nejhorším případě přijít o práci bez náležité kompenzace, zatímco zaměstnavatel může čelit právním sporům nebo pověsti neférového zaměstnavatele. Proto je pro obě strany nezbytné seznámit se s podmínkami pro zrušení ve zkušební době.

Žaloba na neplatnost z pracovního poměru

Co je zkušební doba?

Zkušební doba je období na začátku pracovního poměru, kdy mohou obě strany, zaměstnavatel i zaměstnanec, ověřit, zda jim vyhovuje vzájemná spolupráce. Toto období je často využíváno k tomu, aby se zaměstnavatel mohl rozhodnout, zda je zaměstnanec schopen plnit úkoly související s danou pracovní pozici a zaměstnanec může zjistit, zda je spokojen s pracovními podmínkami. Zkušební doba je v České republice omezena zákoníkem práce na maximálně tři měsíce pro běžné pozice a na šest měsíců pro řídící pracovníky.

Zkušební dobu je možné sjednat písemně nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den jmenování vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována.

Jednou z hlavních výhod zkušební doby je, že umožňuje rychlejší a jednodušší ukončení pracovního poměru. Během zkušební doby může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec ukončit pracovní poměr bez udání důvodu, a to okamžitě – oznámením druhé smluvní straně. Přesto i v tomto období platí určitá pravidla a omezení, která je třeba dodržovat, jinak nastane neplatná výpověď ve zkušební době.

Podívejte se také na video s naším právním expertem:

Neplatná výpověď ve zkušební době

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Nicméně je třeba dát si pozor na diskriminaci zaměstnance i při zrušení ve zkušební době. Důvody související se zrušením by se měly primárně vztahovat k neschopnosti zaměstnance plnit pracovní úkoly, nekompatibilitě nastavení zaměstnance s politikou zaměstnavatele, nezapadnutí do týmu atp. To, že se zaměstnavatel dozví o těhotenství své nové zaměstnankyně a pouze z tohoto důvodu zruší její pracovní poměr ve zkušební době, může vést ke zpochybňování platnosti tohoto zrušení.

O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené, se však zkušební doba prodlužuje.

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží.

neplatná výpověď ve zkušební době

Jak postupovat při neplatném zrušení ve zkušební době?

Pokud právní analýza odhalí, že zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve zkušební době není platné, je na místě jednat aktivně. Zaměstnanec by měl písemně informovat zaměstnavatele, preferovaně prostřednictvím doporučené pošty, že považuje zrušení za neplatné a že očekává, že bude nadále zaměstnáván. Může se stát, že po obdržení tohoto oznámení zaměstnavatel uzná neplatnost zrušení a pokračuje v obvyklé praxi delegování práce zaměstnanci.

Avšak pokud zaměstnavatel neodpoví na toto oznámení, je pro zaměstnance nezbytné podat žalobu k soudu, aby bylo rozhodnuto o neplatnosti zrušení ve zkušební době.

Právní pomoc online

Pokud čelíte situaci neplatného zrušení pracovního poměru, můžeme vám nabídnout naši pomoc. Poskytujeme právní služby zaměstnancům, kteří se potýkají s neplatným zrušením svého pracovního poměru, a to především v oblasti Prahy a okolí.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Neplatná výpověď ve zkušební době

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.