Neplatná výpověď z pracovního poměru. Právní pomoc online.

Neplatná výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je nepříjemná životní situace, která může postihnout zaměstnance. Jak řešit neplatnou výpověď z pracovního poměru?
darovací smlouva online

Neplatná výpověď z pracovního poměru. Právní analýza

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nelze automaticky považovat za neplatnou nebo neoprávněnou. Vždy je nutné zkoumat okolnosti každého konkrétního případu s ohledem na zákoník práce a rozhodovací praxi soudů. Neplatná výpověď z pracovního poměru je stresová životní situace pro zaměstnance. Zaměstnanci lze tedy doporučit využít posouzení oprávněnosti výpovědi z pracovního poměru advokátem, který je odpovědný za správnost právní analýzy.


Postup při neplatnosti výpovědi z pracovního poměru

Pokud na základě právní analýzy vychází neplatnost výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, pak lze doporučit následující postup. Zaměstnanec musí být sám aktivní a zaslat písemně (doporučenou poštou) zaměstnavateli oznámení, že považuje výpověď z pracovního poměru za neplatnou a trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Neplatná výpověď z pracovního poměru tedy vyžaduje aktivitu zaměstnance k úspěšné obraně.

V praxi se lze setkat se situací, kdy zaměstnavatel po obdržení tohoto oznámení rozhodne sám o neplatnosti výpovědi a pokračuje se zaměstnancem v pracovním poměru.

Jestliže však zaměstnavatel nikterak nereaguje na oznámení zaměstnance zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, pak je nutné podat žalobu na neplatnost výpovědi z pracovního poměru. Pozor však na lhůty, kdy je nutné podat žalobu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. V poslední den lhůty musí žaloba dojít přímo soudu, nepostačuje odeslání žaloby poštou v poslední den lhůty.

Neplatná výpověď z pracovního poměru


Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru 

Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru by měla být vypracována kvalifikovaným advokátem a podána u příslušného soudu. V některých případech po podání žaloby je zaměstnavatel ochoten uskutečnit smírné jednání a je nakonec uzavřena dohoda na základě které je poskytnuto zaměstnanci odškodnění za neplatnou výpověď z pracovního poměru. Pokud však nenastane smír, pak soud rozhodne rozsudkem, zda je výpověď z pracovního poměru platná nebo neplatná.

Neplatná výpověď z pracovního poměru může být tedy výsledkem soudního sporu.


Odškodnění za neplatnou výpověď z pracovního poměru

Odškodněním za neplatnou výpověď z pracovního poměru se rozumí náhrada mzdy nebo platu. Tato náhrada přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Neplatná výpověď z pracovního poměru. Právní pomoc online.

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.