Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele a její řešení

Řešíte neplatnou výpověď ze zaměstnání? Poradíme v článku.
Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele? Pokud máte podezření, že výpověď z pracovního poměru, kterou jste obdrželi od vašeho zaměstnavatele je neplatná, je rychlá právní pomoc klíčová.

Právní analýza výpovědi

Díky právní analýze výpovědi (a/nebo okamžitého zrušení) může zaměstnanec získat profesionální zhodnocení toho, zda je výpověď neplatná z hlediska práva. Advokát mu v ní zpravidla poskytne i doporučení pro další postup, který může vést k určení neplatnosti výpovědi. Na druhou stranu může být závěrem právní analýzy i to, že byl zaměstnavatelův postup ve skutečnosti v souladu se zákonem.

Přečtěte si rozhovor s naším advokátem k tématu neplatné výpovědi z pracovního poměru.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele a její řešení

Pro platnost ukončení pracovního poměru je nutné, aby výpověď byla udělena písemně. Telefonická nebo ústní výpověď není dostatečná a výpověď udělená tímto způsobem by se považovala za neexistující, tedy za nicotnou. V tomto ale zpravidla již zaměstnavatelé nechybují.

Co se týče doručování výpovědi, obvykle ji zaměstnavatelé předávají zaměstnanci přímo na pracovišti, a to oproti podpisu. Pokud toto není možné, mohou zaměstnavatelé pro doručení výpovědi využít služeb pošty. Za určitých podmínek, konkrétně pokud s tím zaměstnanec předem souhlasil, zákon umožňuje doručování výpovědi i elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele? Jedním z prvních kroků je posoudit, zda byla výpověď udělena v platné formě.

Jak se bránit neplatné výpovědi z práce

Jak postupovat dále?

Pokud právní analýza stanoví, že je neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele, zaměstnanec by měl postupovat následujícím způsobem. Je důležité, aby zaměstnanec projevil iniciativu a písemně (ideálně prostřednictvím doporučeného dopisu) informoval zaměstnavatele, že považuje jeho výpověď za neplatnou a trvá na pokračování v zaměstnání. Jinými slovy, obdržení neplatné výpovědi z pracovního poměru vyžaduje, aby zaměstnanec reagoval rychle a aktivně zasáhl ve svůj prospěch.

V praxi může dojít k tomu, že zaměstnavatel po obdržení tohoto oznámení uzná neplatnost výpovědi a pokračuje v přidělování práce zaměstnanci jako obvykle.

Pokud však zaměstnavatel neodpoví na oznámení zaměstnance, který trvá na pokračování v zaměstnání, bude nutné se bránit prostřednictvím soudní žaloby na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele? Buďte aktivní a postupujte dle zákoníku práce.

Podívejte se také na video s naším právním expertem:

Výpověď pro nadbytečnost

Zákoník práce dovoluje propustit zaměstnance, který se stane nadbytečným kvůli organizačním změnám, jako jsou změny úkolů, technického vybavení nebo snížení počtu zaměstnanců. Avšak pokud je organizační změna pouze záminkou k propuštění nebo jste nebyli informováni o změnách, které vedly ke snížení stavu, či se vás změna vůbec nedotkla, může být taková výpověď neplatná.

Výpověď pro neplnění úkolů

Zaměstnavatel má právo propustit zaměstnance pro neuspokojivé pracovní výkony, avšak pouze za předpokladu, že byl zaměstnanec během posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich zlepšení. Výpověď může být neplatná, pokud byla výzva ústní a ne písemná, nedodržela se lhůta pro zlepšení, zaměstnavatel měl nereálné požadavky nebo nebyly poskytnuty adekvátní podmínky pro splnění požadovaných úkolů.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele

Výpověď při hromadném propouštění

Pokud zaměstnavatel plánuje hromadné propouštění, musí o tom předem informovat Úřad práce. Teprve po 30 dnech od oznámení a dodržení dalších podmínek může zaměstnance hromadně propustit výpovědí. Je-li toto porušeno, výpovědi jsou obvykle neplatné.

Výpověď pro porušení povinností

Výpověď může zaměstnanec taktéž obdržet za porušení pracovních povinností. Nicméně, tato výpověď může být neplatná, pokud porušení povinností nebyla vaše vina, nebyla dostatečně závažná, nebyla specificky uvedena zaměstnavatelem nebo byla výpověď podána pozdě – více než dva měsíce po tom, co se zaměstnavatel dozvěděl o porušení povinnosti.

Lhůty jsou zásadní!

Při řešení otázky neplatnosti výpovědi z pracovního poměru je rychlost zásadní. Zákoník práce stanoví velmi přísné lhůty pro uplatnění neplatnosti výpovědi.

Neplatnost výpovědi je nutné uplatnit u soudu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit výpovědí. Žaloba musí být doručena soudu nejpozději v poslední den lhůty, odeslání žaloby poštou v tento den je již nedostatečné a žaloba nebude mít žádné účinky.

Pokud existují jakékoliv nesrovnalosti nebo nejistoty týkající se platnosti vaší výpovědi z pracovního poměru, je nezbytné jednat rychle a obrátit se na kvalifikovaného právního zástupce. Advokát může posoudit oprávněnost dané výpovědi a pomoci s následujícími právními kroky.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele obvykle vyžaduje pomoc advokáta.

Žaloba na neplatnost

Žaloba na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru musí být odborně sestavena a podána na příslušném soudu. Soudní řízení se koná před senátem, který se skládá ze soudce a dvou přísedících.

V některých situacích může po podání žaloby zaměstnavatel souhlasit se smírným řešením, což může vést k dohodě, podle níž zaměstnanci bude vyplaceno „odškodnění“ za neplatné ukončení pracovního poměru. Pokud však k smírné dohodě nedojde, rozhodnutí o platnosti či neplatnosti výpovědi je na soudu.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele? V některých případech může být nevyhnutelné řešit situaci soudní cestou.

Máte právo na náhradu mzdy

Zákoník práce v případě neplatného ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele stanoví, že pracovní poměr zaměstnance stále pokračuje a zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu.

Toto právo na náhradu mzdy ale náleží zaměstnanci pouze za předpokladu, že písemně a bez zbytečného odkladu informoval zaměstnavatele, že trvá na pokračování pracovního poměru.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele může mít tedy pro zaměstnavatele negativní finanční dopady.

Výše náhrady mzdy

Zaměstnanec má právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši svého průměrného výdělku. Toto právo platí od doby, kdy informoval zaměstnavatele o svém záměru pokračovat v zaměstnání a trvá až do chvíle, kdy mu zaměstnavatel umožní opětovně vykonávat práci nebo dokud nedojde k platnému ukončení pracovního poměru. To samozřejmě vše za předpokladu, že soud opravdu rozhodne o neplatnosti výpovědi.

Advokáti pro vás a online

Na co si dát pozor

Je nezbytně důležité zachovávat opatrnost při podepisování jakýchkoli dokumentů. Ačkoli jste povinni potvrdit převzetí výpovědi, nejste nuceni podepisovat jakékoli další dokumenty, jako jsou různé dohody či vyjádření.

Zejména při uzavírání dohod o ukončení pracovního poměru je důležité zachovat opatrnost, neboť tyto dohody mohou výrazně omezit možnost získání odstupného a jejich soudní napadení je následně velmi složité (pokud je vůbec ještě možné).

I když je na zaměstnavateli, koho se rozhodne propustit, nesmí v tomto procesu diskriminovat a musí dodržovat zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci.

Také je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel nemá právo vypovědět pracovní poměr určitým skupinám zaměstnanců, jako jsou například zaměstnanci na nemocenské nebo těhotné zaměstnankyně.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele může tak nastat v řadě případů.

Právní pomoc

Řešíte, Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Právní pomoc poskytujeme zaměstnancům zejména v Praze a okolí při řešení neplatné výpovědi z pracovního poměru.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele a její řešení

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.