Právní rady v případě neplatné výpovědi z práce

Když vám zaměstnavatel dá výpověď, může to být velmi stresující. Důležité ale je vědět, že ne každá výpověď je automaticky platná a spravedlivá. Všechno závisí na konkrétních okolnostech a na tom, jak je tato situace v souladu se zákonem a se soudní praxí. Více poradíme v článku.
Co je potřeba k žádosti o rozvod

Co by měly být první kroky

V případě, že na základě právní analýzy dospějeme k závěru, že výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je neplatná, je nezbytné podniknout konkrétní kroky. První a nejdůležitější zásadou je, že zaměstnanec musí být aktivní. Je třeba, abyste zaslali zaměstnavateli písemné oznámení, a to nejlépe doporučeným dopisem, v němž uvedete, že považujete výpověď za neplatnou a trváte na pokračování vašeho zaměstnání.

Pokud zaměstnavatel po obdržení oznámení uzná neplatnost výpovědi a rozhodne se pokračovat v původním pracovním vztahu, je situace považována za vyřešenou. Pokud se ale stane, že zaměstnavatel na oznámení nereaguje nebo odmítne námitku zaměstnance akceptovat, je nutné přistoupit k dalšímu kroku – podání žaloby na neplatnost výpovědi.

Zde je třeba zdůraznit, že zákoník práce stanovuje lhůtu pro podání takové žaloby. Musíte ji podat do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Je důležité mít na paměti, že v poslední den lhůty musí žaloba dorazit přímo na soud – samotné odeslání žaloby poštou v poslední den lhůty není dostačující. Proto je nezbytné podat žalobu brzy a řádně zajistit její včasné doručení příslušnému soudu.

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Žaloba na neplatnost výpovědi ze zaměstnání

Jakmile se rozhodnete podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi, je důležité, aby byla pečlivě a odborně sestavena. Žaloba je poté podána na soud, v jehož obvodu se nachází sídlo vašeho zaměstnavatele. Celý proces probíhá před tříčlenným senátem, který je tvořen ze soudce a ze dvou přísedících.

Existují situace, kdy po podání žaloby zaměstnavatel vyhledá možnost smírného řešení. To může vést k dohodě, která pro vás jako zaměstnance může znamenat finanční odškodnění za neplatnou výpověď. Pokud se ale strany neshodnou a ke smíru nedojde, konečné rozhodnutí o tom, zda byla výpověď platná nebo ne, náleží soudu.

Podívejte se také na video s naším právním expertem:

Nejdůležitější rady při výpovědi z práce

Při přebírání či podepisování jakýchkoli dokumentů v souvislosti s ukončením vašeho pracovního poměru je nutné být opatrný. I když jste povinni přijmout výpověď a potvrdit její převzetí datem a svým podpisem, neměli byste podepisovat žádné další dokumenty jako jsou různé dohody nebo vyjádření, aniž byste je konzultovali s odborníkem na pracovní právo.

Zaměstnavatel má sice právo se rozhodnout koho propustí, musí při tom ale dodržovat zásady rovného zacházení a nesmí se dopustit diskriminace vůči nikomu. Dále je třeba si uvědomit, že některé skupiny zaměstnanců, jako jsou ti na nemocenské nebo těhotné ženy požívají za zákonem stanovených podmínek speciální právní ochranu a nemohou být propuštěni.

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy jste obdrželi výpověď, která se vám zdá být neplatná, zde jsou klíčové kroky, které byste měli učinit:

  1. Nepodepisujte žádné dokumenty nad rámec potvrzení o převzetí výpovědi.
  2. Informujte svého zaměstnavatele, že trváte na pokračování ve své práci. Od tohoto okamžiku byste měli mít právo na uhrazení náhrady mzdy, pokud spor vyhrajete.
  3. Pokud chcete napadnout výpověď, musíte tak učinit u soudu do 2 měsíců od skončení pracovního poměru, jinak se i neplatná výpověď považuje za platnou a nemůžete ji dále napadat.
  4. Obrátit se na zkušeného advokáta, který vám poradí, jak v těchto situacích postupovat a na co si dát pozor, je stěžejním krokem, který velmi ovlivní následný výsledek celého sporu.

Tyto kroky jsou základem vaší obrany při neplatné výpovědi a měly by vám pomoci chránit vaše práva.

Odškodnění za neplatnou výpověď z pracovního poměru

Odškodnění za neplatnou výpověď z pracovního poměru má formu náhrady mzdy nebo platu. Jedná se o finanční vyrovnání, které náleží zaměstnanci a jehož výše se odvíjí od jeho průměrného výdělku. Tato náhrada začíná být vyplácena ode dne, kdy zaměstnanec oznámí svému zaměstnavateli, že trvá na pokračování v práci.

Náhrada náleží zaměstnanci až do chvíle, kdy zaměstnavatel umožní zaměstnanci vrátit se do práce nebo do okamžiku, kdy dojde k platnému ukončení pracovního poměru. Tímto způsobem je zaměstnanec chráněn a je mu kompenzováno období, kdy nemohl pracovat kvůli neplatné výpovědi ze zaměstnání.

Neplatná výpověď ze zaměstnání

Výpověď z pracovního poměru je nepochybně stresovou situací. Pokud se jako zaměstnanec domníváte, že vaše výpověď je neplatná, je důležité okamžitě se obrátit na zkušeného advokáta. Správné kroky a ochrana vašich práv mohou vést k náhradě mzdy jako „odškodnění“ za neplatnou výpověď.

Pamatujte na klíčové kroky, které je třeba podniknout v případě neplatné výpovědi – nepodepisujte žádné další dokumenty kromě převzetí výpovědi, informujte svého zaměstnavatele o vašem záměru pokračovat v práci a podejte žalobu u soudu do 2 měsíců (před podáním žaloby však konzultujte váš případ s advokátem k posouzení šancí na úspěch takové žaloby).

Poskytujeme právní pomoc v této oblasti ↓↓↓

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Právní rady v případě neplatné výpovědi z práce

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.