Převod družstevního bytu na jinou osobu

Jak na převod družstevního bytu na jinou osobu se dozvíte rychle v tomto článku.
Převod družstevního bytu na jinou osobu

Převod družstevního bytu na jinou osobu

Družstevní bydlení je oblíbená forma řešení bytové problematiky, a to jak u starších staveb, tak v rámci nové bytové výstavby. Převod družstevního bytu na jinou osobu lze realizovat obvykle snadno a rychle prostřednictvím uzavření smlouvy o převodu členského podílu v bytovém družstvu.

V rámci družstevního bydlení je nutné si uvědomit, že se nevlastní přímo byt, jelikož vlastníkem bytu je bytové družstvo, ale vlastník členského podílu v bytovém družstvu má právo nájmu družstevního bytu. Pokud si tak vlastník družstevního bytu přeje dát byt do podnájmu, pak je nutné pečlivě zkoumat stanovy bytového družstva a nájemní smlouvu, zda je podnájem možný a za jakých podmínek.

Bytové družstvo nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu, když nabyvatelem družstevního podílu bude osoba splňující podmínky stanov bytového družstva pro přijetí za člena. Příkladem omezení převodu družstevního bytu může být vymezení podmínky ve stanovách, že členem bytového družstva může být pouze fyzická osoba, takto by byl nemožný převod družstevního bytu na právnickou osobu.

Převod družstevního bytu na jinou osobu se řeší bezúplatně (darování družstevního bytu) nebo za úplatu (koupě družstevního bytu). Na co si dát pozor při koupi družstevního bytu se můžete dozvědět v našem článku kliknutím ZDE.

Oproti převodu bytu v osobním vlastnictví není zpravidla nutné řešit cokoliv s katastrem nemovitostí k účinnému převodu družstevního bytu.

Převod družstevního bytu na jinou osobu


Jak je to s dluhy družstevního bytu?

Při převodu družstevního bytu (ať se jedná o darování nebo koupi) přecházejí na nabyvatele družstevního podílu dluhy převodce vůči bytovému družstvu a dluhy bytového družstva vůči převodci. Lze tak doporučit nabyvateli členského podílu v bytovém družstvu, aby před uzavřením převodní smlouvy měl k dispozici aktuální potvrzení bytového družstva o těchto dluzích. Převod družstevního bytu tak znamená, že nabyvatel členského podílu v bytovém družstvu bude odpovídat za existující dluhy převodce vůči bytovému družstvu. Převod družstevního bytu na jinou osobu tak rovněž znamená řešení případných dluhů spojených s družstevním bytem.

Rovněž lze doporučit nabyvateli družstevního bytu, aby před uzavřením smlouvy ověřil, že je také splacena anuita u družstevního bytu, což je obvykle splátka, kterou hradí bytové družstvo související s výstavbou nebo rekonstrukcí bytového domu. Převod družstevního bytu na jinou osobu je tedy spojen s ověřením bezdlužnosti družstevního bytu.


Smlouva k převodu družstevního bytu

Smlouva k převodu členského podílu v bytovém družstvu musí splňovat alespoň tyto právní náležitosti dle občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích:

  • vymezení smluvních stran převodce a nabyvatele,
  • specifikace družstevního podílu včetně bytového družstva a spojeného práva užívání družstevního bytu,
  • vymezení kupní ceny za družstevní podíl včetně způsobu úhrady nebo darování družstevního bytu,
  • prohlášení smluvních stran ,
  • případné další podmínky a závěrem místo a podpis smlouvy.

Převod družstevního bytu na jinou osobu nedoporučujeme řešit prostřednictvím smlouvy stažené z internetu bez právní kontroly advokátem, který je odpovědný za bezchybnost převodní smlouvy. Družstevní byt může mít hodnotu milionů korun, a proto je vhodné zvážit, zda namísto využití stažené smlouvy přenechat sepsání smlouvy na míru potřeb konkrétního převodu členského podílu v bytovém družstvu. Kvalitní smlouva od advokáta může pomoci předejít budoucím sporům v případech sporů o nejasné ustanovení smlouvy apod.


Převod družstevního bytu v rodině

Převod družstevního bytu na jinou osobu může často představovat darování družstevního bytu v rodině. V takových případech někdy dárce družstevního bytu řeší:

  • možnost užívání družstevního bytu také po jeho darování;
  • vypořádání majetku mezi dětmi dárce z důvodu darování družstevního bytu pouze jednomu z dětí.

Užívání družstevního bytu také po jeho darování lze řešit například podnájmem družstevního bytu se současným stanovením podmínek a právní ochrany dárce v rámci darovací smlouvy. Důležité je však pečlivě prostudovat stanovy bytového družstva a nájemní smlouvu k ověření podmínek podnájmu družstevního bytu.

Vypořádání majetku mezi dětmi dárce lze vyřešit uzavřením dohody o vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů.


Právní pomoc online

Řešíte darování, prodej nebo koupi družstevního bytu a chtěli byste kvalitní smlouvu od právníka, online a za předem stanovenou odměnu? Můžete se na nás obrátit. Cenu právní služby zjistíte snadno kliknutím na ceník níže.


Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod družstevního bytu na jinou osobu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.