Právník online pro OSVČ: Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je často využívanou smlouvou pro OSVČ. Jaká jsou specifika a doporučení?
darovací smlouva online

Smlouva o dílo pro OSVČ

Smlouva o dílo je upravena v občanském zákoníku. OSVČ využije smlouvu o dílo v řadě smluvních vztahů vůči jinému podnikateli nebo spotřebiteli. Ačkoliv jsou obecné náležitosti smlouvy o dílo stanoveny občanským zákoníkem, je vhodné práva a povinnosti ve smlouvě nastavit přesně pro konkrétní činnost OSVČ.

Smlouva o dílo nalezne uplatnění zejména v rámci:

 • stavebních prací a rekonstrukcí,
 • vývoje programů a jiného software,
 • tvorbě webů a e-shopů,
 • copywritingu, SEO služeb a PPC,
 • překladatelských nebo jiných služeb.

Smlouva o dílo a právní náležitosti

Smlouva o dílo zpravidla obsahuje vymezení:

 • smluvních stran,
 • specifikace díla,
 • podmínek zhotovení díla,
 • odměny za provedení díla a řešení dalších nákladů,
 • způsob a podmínky úhrady ceny díla,
 • předání díla a případné záruky,
 • řešení vad díla,
 • doby trvání smlouvy,
 • možnosti předčasného ukončení smlouvy.
Smlouva o dílo


Několik rad od právníka

V rámci této smlouvy doporučuji stanovit povinnost mlčenlivosti, pokud při realizaci díla jsou zpřístupněny informace, které si přeje chránit zhotovitel díla. Povinnosti mlčenlivosti lze dohodnout již před uzavřením smlouvy, a to podpisem dohody o mlčenlivosti.

Také doporučuji v rámci smlouvy o dílo v oblasti software a jiné tvůrčí činnosti vypořádání otázek autorského práva a licenčních práv.

K posílení splnění závazků ze smlouvy doporučuji stanovit smluvní pokutu.

Smlouva na míru a online

Podnikat jako OSVČ v rámci zhotovení díla dle vzorů z internetu se nemusí vyplatit a především při řešení sporů mezi smluvními stranami je pak zásadní kvalitní smlouva. Proto nedoporučujeme využít vzorů této smlouvy z internetu, ale nechat si vypracovat smlouvu na míru, kterou pak lze zpravidla využívat jako vzorovou smlouvu pro vaše podnikání.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Právník online pro OSVČ: Smlouva o dílo

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.