Právník online: Smlouva o vytvoření webových stránek

Smlouva o vytvoření webových stránek je základem k úspěšnému podnikání v oblasti tvorby webových stránek nebo e-shopů. Jaká jsou specifika a doporučení od právníka?
Kupní smlouva na nemovitost zatíženou hypotékou

Kvalitní smlouvou k úspěšnému podnikání

Smlouva o vytvoření webových stránek není výslovně upravena v občanském zákoníku, ale z podstatné části se může řídit ustanoveními o smlouvě o dílo. OSVČ, která poskytuje službu tvorby webu nebo e-shopu by však neměla vycházet u přípravy smlouvy pouze z těchto ustanovení o díle, ale nastavit si smluvní práva a povinnosti pro svoji konkrétní činnost a dle dohody se zákazníkem.

Kvalitní smlouva o vytvoření webových stránek může zhotovitele ochránit před zbytečnými spory o cenu webu, úhradu nákladů, dodržení termínů, apod.

Tvorba webových stránek a e-shopů je nadále moderní oblastí práva, která však nemusí být snadno pochopena v rámci soudních sporů, kdy pak kvalitní smlouva o vytvoření webových stránek je zásadní k prokazování nastavení smluvních vztahů.

Smlouva o vytvoření webových stránek


Smlouva o vytvoření webových stránek

Smlouva o vytvoření webových stránek zpravidla obsahuje vymezení:

  • smluvních stran,
  • specifikace webové stránky nebo e-shopu,
  • podmínek zhotovení několika grafických návrhů,
  • ujednání o zajištění textového obsahu webu nebo e-shopu,
  • odměny za provedení webu/e-shopu a řešení dalších nákladů,
  • způsobu a podmínek úhrady odměny za tvorbu webu/e-shopu,
  • termínu předložení grafických návrhů a kompletního webu/e-shopu,
  • součinnosti objednatele k dodání potřebných informací a podkladů,
  • dobu trvání smlouvy,
  • podmínky pro předčasné ukončení smlouvy.

Několik rad od právníka

V rámci smlouvy o vytvoření webových stránek doporučuji vymezit povinnost mlčenlivosti, pokud při realizaci webu/e-shopu jsou zpřístupněny informace, které si přejí smluvní strany ochránit. Povinnosti mlčenlivosti lze stanovit také před uzavřením smlouvy, a to podpisem dohody o mlčenlivosti.

Také doporučuji v rámci smlouvy o vytvoření webových stránek vypořádání otázek autorského práva a případných licenčních práv.

K posílení splnění závazků ze smlouvy lze stanovit smluvní pokutu.


Smlouva na míru

Podnikat jako OSVČ při tvorbě webů nebo e-shopů bez smlouvy nebo dle vzorů z internetu se nemusí vyplatit a smlouva dokáže zpravidla předejít některým sporům. Proto nedoporučujeme využít vzorů této smlouvy z internetu, ale nechat si vypracovat smlouvu na míru pro vaše podnikání.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Právník online: Smlouva o vytvoření webových stránek

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.