Právník online: Smlouva o vytvoření webových stránek

Smlouva o vytvoření webových stránek je základem k úspěšnému podnikání v oblasti tvorby webových stránek nebo e-shopů. Jaká jsou specifika a doporučení od právníka?
Kupní smlouva na nemovitost zatíženou hypotékou

Kvalitní smlouvou k úspěšnému podnikání

Smlouva o vytvoření webových stránek není výslovně upravena v občanském zákoníku, ale z podstatné části se může řídit ustanoveními o smlouvě o dílo. OSVČ, která poskytuje službu tvorby webu nebo e-shopu by však neměla vycházet u přípravy smlouvy pouze z těchto ustanovení o díle, ale nastavit si smluvní práva a povinnosti pro svoji konkrétní činnost a dle dohody se zákazníkem.

Kvalitní smlouva o vytvoření webových stránek může zhotovitele ochránit před zbytečnými spory o cenu webu, úhradu nákladů, dodržení termínů, apod.

Tvorba webových stránek a e-shopů je nadále moderní oblastí práva, která však nemusí být snadno pochopena v rámci soudních sporů, kdy pak kvalitní smlouva o vytvoření webových stránek je zásadní k prokazování nastavení smluvních vztahů.

Smlouva o vytvoření webových stránek


Smlouva o vytvoření webových stránek

Smlouva o vytvoření webových stránek zpravidla obsahuje vymezení:

  • smluvních stran,
  • specifikace webové stránky nebo e-shopu,
  • podmínek zhotovení několika grafických návrhů,
  • ujednání o zajištění textového obsahu webu nebo e-shopu,
  • odměny za provedení webu/e-shopu a řešení dalších nákladů,
  • způsobu a podmínek úhrady odměny za tvorbu webu/e-shopu,
  • termínu předložení grafických návrhů a kompletního webu/e-shopu,
  • součinnosti objednatele k dodání potřebných informací a podkladů,
  • dobu trvání smlouvy,
  • podmínky pro předčasné ukončení smlouvy.

Několik rad od právníka

V rámci smlouvy o vytvoření webových stránek doporučuji vymezit povinnost mlčenlivosti, pokud při realizaci webu/e-shopu jsou zpřístupněny informace, které si přejí smluvní strany ochránit. Povinnosti mlčenlivosti lze stanovit také před uzavřením smlouvy, a to podpisem dohody o mlčenlivosti.

Také doporučuji v rámci smlouvy o vytvoření webových stránek vypořádání otázek autorského práva a případných licenčních práv.

K posílení splnění závazků ze smlouvy lze stanovit smluvní pokutu.


Smlouva na míru

Podnikat jako OSVČ při tvorbě webů nebo e-shopů bez smlouvy nebo dle vzorů z internetu se nemusí vyplatit a smlouva dokáže zpravidla předejít některým sporům. Proto nedoporučujeme využít vzorů této smlouvy z internetu, ale nechat si vypracovat smlouvu na míru pro vaše podnikání.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Právník online: Smlouva o vytvoření webových stránek

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.