Darovací smlouva online

Darovací smlouva online, rychle a odborně od právníka? Takovou právní službu vám mohu poskytnout v nemovitostním právu.
darovací smlouva online

Darovací smlouva online na převod nemovitosti

Darování nemovitosti se využívá zejména při převodu nemovitosti v rodině. Darovací smlouva online je vhodná právní služba naší kanceláře v případech, kdy si klient přeje ušetřit svůj čas a vyřídit darovací smlouvu z pohodlí svého domova. Pro darování nemovitosti je potřebné sepsání darovací smlouvy a příprava a podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.

Převod nemovitosti v rodině je zpravidla osvobozen o daně, protože v rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Darovací smlouva online může mít tak přesah do řešení daňové problematiky.


daň z darování nemovitosti

Jaké náležitosti musí darovací smlouva splňovat?

Darovací smlouva bytu, domu nebo pozemku by měla splňovat tyto alespoň tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • stanovení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran.

Darovací smlouva bytu, domu nebo pozemku by kromě těchto základních náležitostí měla obsahovat také různá prohlášení stran k právní ochraně. Darovací smlouva nemovitost se nemusí vztahovat pouze k darování nemovitosti, ale v darovací smlouvě lze již zřídit věcné břemeno dožití pro dárce (zpravidla pro rodiče nebo prarodiče), zákaz zcizení a zatížení nemovitosti nebo stanovit další podmínky dle dohody dárce a obdarovaného.

darovací smlouva online


Na co si dát pozor v darovací smlouvě?

Nejčastější chybou v darovací smlouvě je nesprávné vymezení darované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem. Tato chyba obvykle vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí a propadnutí již uhrazeného správního poplatku. Bohužel tato situace časově a finančně zkomplikuje převod nemovitosti.

Následným řešením je ukončení předcházejícího vkladového řízení, příprava nové darovací smlouvy bez chyb a podání nového návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Samozřejmostí je opětovné uhrazení správního poplatku na katastru za převod nemovitosti.


Nezapomeňte na právní ochranu dárce

Dárce, který si přeje užívat nemovitost také po darování, by měl využít právní ochrany dle občanského zákoníku. Zejména zajistit užívání nemovitosti zřízením věcného břemene doživotního užívání nemovitosti a případně také zákazem zcizení a zákazem zatížení nemovitosti.

Zřízení věcného břemene anebo zákazu zcizení a zatížení nemovitosti nemusí být vymezeno mimo darovací smlouvu. Darovací smlouva online může obsahovat potřebné dohody ke zřízení této právní ochrany dárce.


Vypořádání mezi sourozenci při darování

Jak řešit situaci, kdy si rodiče přejí darovat svoji nemovitost jednomu ze sourozenců a tento sourozenec se má vypořádat finančně s ostatními sourozenci?

Řešení je následující:

  • sepsání darovací smlouvy na nemovitost společně s návrhem na vklad vlastnického práva pro dítě na katastr nemovitostí;
  • současné sepsání a uzavření dohody o vypořádání mezi sourozenci.


Dohoda o vypořádání majetkových vztahů mezi sourozenci není výslovně upravena zákonem, a proto je nutné věnovat pozornost řádnému sepsání. Kvalitně sepsaná dohoda o vypořádání mezi sourozenci může předejít zbytečným budoucím sporům o dohodě.

Vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů může zkomplikovat zajištění finančních prostředků k vypořádání. Tuto situaci však v praxi řeší banky prostřednictvím hypotéky, kdy dohoda o vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů je obvykle uznávána bankou k poskytnutí financování. Doporučuji se předem informovat v bance před samotným převodem nemovitosti.


vypořádání mezi sourozenci

Darovací smlouva online

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete připravit kvalitní darovací smlouvu a návrh na vklad pro katastr. Můžete se na nás nezávazně obrátit. Darovací smlouva online je naše specializace. Darovací smlouvu a návrh na vklad připravíme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu. Kromě darování nemovitosti můžete také zařídit zřízení věcného břemene dožití pro dárce (včetně případného zákazu zcizení a zatížení nemovitosti) a připravit dohodu o vypořádání mezi sourozenci.

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva online

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.