Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

Rozvázal s vámi zaměstnavatel pracovní poměr s okamžitou platností a domníváte se, že z neplatných důvodů? V dnešním článku se dozvíte, jak se proti takovému jednání efektivně bránit.
Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru

V rámci pracovního prostředí může nastat situace, kdy je zaměstnanci zrušen pracovní poměr s okamžitou platností. Je však důležité mít na paměti, že každé ukončení pracovního vztahu by mělo respektovat platné právní normy.

Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru.

Zákoník práce jasně vymezuje podmínky, za kterých může zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě rozvázat. Okamžité zrušení pracovního poměru je platné:

 • pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo pokud byl odsouzen za čin spáchaný v rámci plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s jeho pracovní činností k nepodmíněnému trestu odnětí svobody po dobu nejméně 6 měsíců; a/nebo
 • v případě, že zaměstnanec zvláště hrubým způsobem porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.

V určitých situacích je okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem vyloučeno, a to konkrétně pokud jde o:

 • těhotnou zaměstnankyni,
 • zaměstnankyni na mateřské dovolené
 • zaměstnance na otcovské dovolené,
 • zaměstnance nebo zaměstnankyni na rodičovské dovolené.

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Jak se před okamžitým zrušením bránit

V případě, kdy důkladná právní analýza celé situace odhalí, že okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je neplatné, je vhodné postupovat podle následujícího „návodu“:

 1. Zaměstnanec by neměl zůstat pasivní. Měl by co nejrychleji písemnou formou (nejlépe prostřednictvím doporučeného dopisu) informovat svého zaměstnavatele, že okamžité zrušení považuje za neplatnou a požaduje, aby byl nadále zaměstnán. Toto aktivní jednání ze strany zaměstnance je klíčové a prokazuje jeho odhodlání hájit svá práva.
 2. V ideálním případě může dojít k situaci, kdy zaměstnavatel po obdržení takového upozornění uzná svou chybu a zaměstnanec tak může nadále pokračovat ve své práci bez dalších komplikací.
 3. Pokud však zaměstnavatel na výzvu zaměstnance nereaguje nebo odmítne uznat chybu, bude nutná žaloba neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru.

Podívejte se také na video s naším právním expertem:

Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

Pokud má zaměstnanec podezření, že důvody uvedené zaměstnavatelem v okamžitém zrušení pracovního poměru nejsou v souladu s právními předpisy, má právo podat na příslušný okresní soud žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. V případě, že soud dospěje k závěru, že existují pádné důvody pro uznání neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, rozhodne ve prospěch zaměstnance a okamžité zrušení označí za neplatnou.

Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a její proces se neliší od běžných soudních řízení. Kritériem pro určení místní příslušnosti soudu je sídlo žalované strany, tj. zaměstnavatele.

Pokud soud rozhodne, že okamžité zrušení pracovního vztahu nebylo platné a zaměstnanec zároveň vyjádřil svůj zájem pokračovat v dané pracovní pozici, měl by mu zaměstnavatel dodatečně vyplatit náhradu za mzdu či plat.

Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

Náležitosti žaloby

Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedle standardních náležitostí, musí konkrétně vyjmenovat skutečnosti, na základě kterých zaměstnanec považuje okamžité zrušení za neplatné, a to jak z hlediska skutkových okolností, tak právních argumentů.

Zaměstnanec dále v žalobě uvede, že informoval zaměstnavatele o svém trvajícím zájmu a připravenosti dále vykonávat svou práci a plnit pracovní povinnosti. Toto písemné oznámení je klíčovým důkazem v soudním řízení. Jeho existence je rovněž podmínkou pro uplatnění nároku na finanční kompenzaci za období od data oznámení až do soudního verdiktu o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru.

Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru? Pozor na lhůty.

Dejte si pozor na lhůty

Zákoník práce stanovuje striktní lhůty, během kterých je nutné uplatnit svá práva. Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru vyžaduje jejich dodržení.

Neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru je třeba napadnout žalobou nejpozději do dvou měsíců od data, kdy měl pracovní poměr kvůli okamžitému zrušení skončit. Je nezbytné, aby byla žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru skutečně doručena soudu do posledního dne této lhůty. Pouhé odeslání žaloby na poslední chvíli může být značně rizikové.

Pokud máte pochybnosti ohledně platnosti okamžitého zrušení, doporučujeme obrátit se co nejrychleji na specializovaného advokáta. Ten je schopen vám poskytnout odbornou radu, vyhodnotit oprávněnost postupu zaměstnavatele a navrhnout další právní kroky. Pokud trváte na pokračování ve svém pracovním poměru, je třeba učinit vše bez zbytečného prodlení. V oblasti zákonných lhůt je nezbytná důkladnost a rychlé jednání. Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru obvykle tak vyžaduje odbornou právní pomoc.

Možnost smírného řešení

V některých situacích může po zahájení soudního řízení zaměstnavatel souhlasit se smírným vyřešením sporu. Toto vyrovnání často směřuje k dohodě, v jejímž rámci je zaměstnanci poskytnuto odškodnění za neplatnou výpověď z pracovního poměru. Pokud ale jednání o smíru selže, bude vše záležet na hodnocení příslušného soudu.

Doporučení od advokáta

Jestliže čelíte neplatnému okamžitému zrušení pracovního poměru, nezapomeňte že:

 1. Při převzetí okamžitého zrušení podepisujte pouze potvrzení o jejím přijetí. Dejte si pozor, abyste nepodepsali jakoukoliv dohodu. To by v budoucnu mohlo komplikovat soudní řízení nebo ovlivnit vaše právo na odstupné.
 2. Písemně upozorněte svého zaměstnavatele o vašem zájmu nadále pokračovat ve své práci. Toto písemné oznámení zakládá vaše právo na náhradu mzdy v případě vyhraného soudního sporu.
 3. V případě, že se nedomluvíte se svým zaměstnavatelem, je důležité podat žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení k příslušnému soudu, a to nejpozději do dvou měsíců od termínu ukončení pracovního poměru. Zmeškání této lhůty má totiž za následek, že i na potenciálně neplatné okamžité zrušení je potřeba hledět jako na platnou.
 4. Pro správné a efektivní řešení je vhodné váš případ konzultovat s advokátem specializujícím se na pracovní právo. Advokát vám pomůže objektivně zhodnotit situaci, správně sestavit žalobu, zajistí dodržení lhůt a zastupuje vás před soudem.

Zásadní je přistupovat k celé situaci aktivně, dodržovat všechny formální požadavky, lhůty a právní předpisy. Toto vám zajistí nejlepší možnou pozici v případném soudním sporu a minimalizujete tím potenciální rizika.

Právní pomoc online v oblasti pracovního práva

Byli jste propuštěni zaměstnavatelem z pracovního poměru s okamžitou platností a domníváte se, že neoprávněně? Rádi vám poradíme, jak dále postupovat. Poskytujeme odbornou právní pomoc s důrazem na rychlé a komplexní řešení vašeho případu, zejména v oblasti Prahy a jejího okolí.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Žaloba na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.