Darovací smlouva s podmínkou vyplacení

Darovací smlouva s podmínkou vyplacení sourozenců? Poradíme, jak na takovou smlouvu.
darovací smlouva s podmínkou vyplacení

Darování nemovitosti k převodu nemovitosti v rodině

Darovací smlouva se využívá zejména při převodu nemovitosti v rodině. Darovací smlouva s podmínkou vyplacení sourozence je častou smlouvou k vypořádání majetkových vztahů v rodině za života rodičů. Rodiče mají někdy přání za svého života darovat část nebo celou nemovitost pouze jednomu dítěti. Rodiče si nezřídka přejí, aby obdarované dítě nemovitostí se následně finančně vypořádalo se svým sourozencem a hledají nejspravedlivější způsob, jak obdarovat své potomky.

Převádět nemovitou věc v rodině lze především darovací smlouvou, kupní smlouvou anebo případně v rámci dědického řízení. Každý z postupů má své klady a zápory a je vhodný na jinou životní situaci. Největší výhodou darování mezi rodinnými příslušníky je, že lze obvykle darovat bezplatně, protože došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitosti a darování mezi rodinnými příslušníky je zpravidla osvobozeno od daně z příjmu. V takové situaci je jediný výdaj správní poplatek za vkladové řízení katastrálnímu úřadu v hodnotě 2 000,- Kč.

Darovací smlouva s podmínkou vyplacení sourozence je tak častým řešením převodu nemovitosti v rodině.

darování nemovitosti 2022

Dohoda o vypořádání mezi sourozenci

Vypořádání majetku mezi sourozenci lze provést pomocí dohody o vypořádání majetku mezi sourozenci. Lze ji připravit jako samostatnou smlouvu nebo jako součást darovací smlouvy. Tato dohoda není v občanském zákoníku upravena, lze ji sepsat individuálně a upravit v ní veškeré podmínky, na kterých se rodiče spolu se sourozenci domluví. Hlavní výhody upravení majetkových vztahů mezi sourozenci patří předcházení následným sporům, které by mohly nastat v rámci dědického řízení.

Darovací smlouva s podmínkou vyplacení sourozence je tak možné řešení majetkových vztahů v rodině.

co obnáší darování nemovitosti

Darování a daně

Darovací smlouva s podmínkou vyplacení neobdarovaného sourozence může představovat také řešení daňových otázek v rodině.

Jak již bylo naznačeno výše, tak darování v rámci rodiny je běžně osvobozeno od daně z příjmu. Aby bylo možné osvobodit dar od daně, je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

  • dar musí být poskytnut od příbuzného v linii přímé;
  • dar musí být poskytnut od příbuzného v linii vedlejší, který je sourozencem, strýcem, tetou, synovce nebo neteří, manželem, manželem dítěte, dítětem manžela, rodičem manžela nebo manželem rodičů;
  • dar musí být poskytnut od osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatné nemovité věci ve společné domácnosti, tudíž pečoval o domácnost nebo byl odkázán na výživu od této osoby.

Daň z darování nemovitosti by tedy nejbližší příbuzné trápit neměla. Nicméně je třeba mít na paměti že v situaci, kdy hodnota daru převyšuje 5 mil. Kč, je povinnost tento od daně osvobozený příjem oznámit finančnímu úřadu.

Daní z nemovitých věcí je zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Tato daň se hradí každý rok a po nabytí vlastnického práva k nemovitosti je nutné k této dani podat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává do 31. ledna následující roku po nabytí nemovitosti.

POZOR: Darovací smlouva s podmínkou vyplacení je jedním z dokumentů, který se předkládá katastru nemovitostí k převodu nemovitosti. Nutné je také připravit a podat návrh na vklad pro katastr, jehož přílohou je darovací smlouva.

darovací smlouva s podmínkou vyplacení

Právní ochrana dárce

Pokud si dárce přeje darovat nemovitost a nadále ji užívat, je možné zahrnout do samotné darovací smlouvy právní ochranu dárce. Darovací smlouva s podmínkou vyplacení sourozence může obsahovat také právní instituty k dožití dárce. Díky právní ochraně získá dárce právo užívání nemovitosti také v případě, že už nebude vlastníkem nemovitosti. Stanovení právní ochrany dárce zároveň pomáhá předcházet sporům, které by se mohly v rodině vyskytnout. Pokud si přejete zřídit právní ochranu dárce, doporučujeme zřídit tyto instituty, které upravuje občanský zákoník:

  • zřízení věcného břemene dožití, které spočívá v povinnosti majitele nechat ve své nemovitosti dožít konkrétní osoby, které mohou nemovitost doživotně bezplatně užívat. Věcné břemeno lze zřídit v rámci darovací smlouvy nebo jako samostatná smlouva, kterou je následně nutné podat na katastr nemovitostí společně s návrhem na vklad; a
  • zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, které podmiňuje dispozici s nemovitostí souhlasem dárce nebo jiné osoby, kterou si smluvní strany ujednaly ve smlouvě a která s tím písemně souhlasila. Nový vlastník potřebuje písemný souhlas oprávněného ze zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, pokud bude chtít nemovitost prodat, pronajmout nebo zatížit zástavním právem.

Darovací smlouva s podmínkou vyplacení neobdarovaného sourozence běžně vymezuje právní ochranu dárce, a to formou zřízení věcného břemene dožití dárce společně se zákazem zcizením a zatížení nemovitosti.

Darovací smlouva s podmínkou vyplacení sourozenců

Máte nemovitost, kterou byste chtěli darovat svým potomkům? Plánujete převést nemovitou věc s podmínkou vyplacení a potřebujete odbornou právní pomoc? Můžete nás kontaktovat prostřednictvím on-line formuláře nebo telefonicky. Naší specializací je darování nemovitosti, které se dlouhodobě věnujeme. Darovací smlouvu a návrh na vklad připravujeme online, odborně a za předem stanovených podmínek. Samozřejmostí je individuální úprava smlouvy dle požadavku klienta. Můžeme připravit smlouvu, kde upravíme právní ochrany dárce nebo podmínku vyplacení mezi sourozenci.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva s podmínkou vyplacení

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.