Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zatížení nemovitosti

Znáte možnost zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti? Vysvětlíme v článku.
Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti

V případě, že darujeme nemovitost, kterou chceme nadále užívat, připadá v úvahu zřízení věcného břemene dožití. Pro posílení našich práv však můžeme využít zákaz zcizení a zatížení nemovitosti. Institut zákazu zcizení a zatížení je primárně zakotven v občanském zákoníku. V našem článku si vysvětlíme jeho funkci. Ukážeme na výhody které oprávněnému ze zákazu zcizení a zatížení přináší. Následně si upřesníme právní formu dané dohody. 

Co je zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti?

Současné znění občanského zákoníku klade velký důraz na co nejširší právní volnost jedince. Možnosti jak naložit s vlastním majetkem již během svého života nejsou výjimkou. Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti lze již zapsat jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Stejně jako u věcného břemene zde hovoříme o oprávněném ze zákazu zcizení a zatížení. Jakožto oprávněný pak máte právo povolit nebo zamítnout prodej, darování případně jinou změnu vlastnických práv k dané nemovitosti.  Zákazem zcizení se dále rozumí zákaz prodeje, darování a jiný způsob změny majitele bez souhlasu oprávněného. Zákazem zatížení se rozumí to, že není možné nemovitost zatížit například zástavním právem, nájmem, předkupním právem, apod.

darovací smlouva na nemovitost online

Darování nemovitosti a věcné břemeno

Věcné břemeno dožití je společensky známým nástrojem právní ochrany dárce při darování nemovitosti. Nepředstavuje však úplnou právní jistotu, že bude s nemovitostí naloženo dle vaší vůle. Není výjimkou, kdy dojde k prodeji nemovitosti, ačkoliv na nemovitosti vázne věcné břemeno dožití.

Zřízením zákazu zcizení a zatížení jako věcného práva dojde k posílení vašeho právního postavení a budete mít větší jistotu jakým způsobem bude s darovanou nemovitostí nakládáno.

Tento zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti právně chrání dárce tak, že obdarovaný člen rodiny nemůže bez souhlasu dárce nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, apod.

náležitosti darovací smlouvy

Jak na dohodu o zřízení zákazu zcizení a zatížení

Samostatná dohoda o zřízení zákazu zcizení a zatížení nemovitosti musí obsahovat několik základních náležitostí. Kromě obecných náležitostí je podstatná definice samotné nemovitosti, ke které má být toto věcné právo zapsáno. Dále je zde podmínka daná zákonem, že zákaz zcizení a zatížení je zřizován pouze na určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany. Jinými slovy, je nutné projevit souhlas s dobou na kterou je zákaz zcizení a zatížení zřizován, nejčastěji v naší praxi je spojen s trváním věcného břemene dožití.

Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti vyžaduje také přípravu a podání návrhu na vklad tohoto věcného práva do katastru nemovitostí.

Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti

Samostatně nebo v darovací smlouvě?

Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti v rámci darování může být zřízen samostatně nebo jako součást darovací smlouvy s věcným břemenem. Z praktického hlediska doporučujeme využít dohody o zřízení zákazu zcizení a zatížení nemovitosti jako součást darovací smlouvy, kdy se tak ušetří na úhradě dalšího správního poplatku.

Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti od právníka

Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti doporučujeme z naší praxe v případech převodu nemovitosti rodině k posílení právní ochrany dárce k užívání nemovitosti, a to v kombinaci s věcným břemenem dožití.

Potřebujete zajistit převod nemovitosti rodině a zřídit právní ochranu dárce? Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc poskytneme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zatížení nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.