Jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě

Řešíte jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě? Poradíme v novém článku.
Jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě

Jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě

Rodiče v některých životních situacích řeší, jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě. Realizuje se tak zejména převod nemovitosti v rodině. Obvyklým řešením je bezúplatné darování nemovitosti nezletilému dítěti, kdy je však nutné splnit určité formální kroky, které popíšeme dále v článku.

Zjednodušeně řečeno je postup následující:

  • Sepsání darovací smlouvy k převodu nemovitosti v rodině;
  • Podání návrhu na opatrovnický soud, který musí udělit souhlas s darováním nezletilému;
  • Pokud opatrovnický soud vydá souhlas s převodem nemovitosti na dítě, pak se podá návrh na vklad na katastr nemovitostí.

Jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě tedy vyžaduje několik fází k úspěšnému převodu nemovitosti. Aby tedy mohlo dojít k darování nemovitosti nezletilému dítěti, je nutné si vyžádat souhlas opatrovnického soudu, kdy nezletilému dítěti je v tomto řízení ustanoven tzv. kolizní opatrovník, který má hájit zájem dítěte. Takovou povinnost ukládá zákon, nelze se tedy bez opatrovníka obejít. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost darování, nemusíte platit soudní poplatek za řízení před opatrovnickým soudem. Soudní řízení by nemělo být zpravidla komplikované a souhlas je od opatrovnického soudu obvykle tak udělen.

Pokud chcete darovat nemovitost již zletilému dítěti, které je plně svéprávné, pak se na opatrovnický soud obracet nemusíte a stačí pouze sepsat darovací smlouvu a vyhotovit a podat návrh na vklad pro katastr nemovitostí.

Darování nemovitosti dětem

Darování nezletilému dítěti

Odpověď na otázku jak přepsat nemovitosti na nezletilé dítě tedy známe. Pojďme se více zaměřit na řízení před opatrovnickým soudem, které je potřebné k převodu nemovitosti. V řízení před opatrovnickým soudem se především zjišťuje, proč tento převod chtějí rodiče uskutečnit a za jakým záměrem. Po celé řízení je nejdůležitější ochrana zájmu nezletilého dítěte. Pokud je vše v pořádku, pak je udělen souhlas opatrovnického soudu. Po nabytí nemovitosti nezletilým se opět všechny významné úkony ohledně nemovitosti (jako je např. prodej, zástava) uskutečňují prostřednictvím řízení a rozhodnutí opatrovnického soudu.

Věcné břemeno ve prospěch rodičů

Řešení otázky jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě může znamenat také řešení otázky zajištění bydlení rodičů v převáděné nemovitosti. Rodiče by si měli promyslet, zda pro sebe chtějí zřídit věcné břemeno užívání, když budou chtít v darované nemovitosti nadále žít. Zůstane jim tak i nadále po nabytí zletilosti dítěte právo k nemovitosti a s tím i věc užívat.

Rodiče mohou k věcnému břemeni připojit i zřízení zákazu zcizení a zatížení, které se do katastru zapisuje taktéž jako věcné břemeno. Tím ještě více posílí svoje právní postavení vůči obdarovanému. V čem tento zákaz zcizení a zatížení spočívá? Obdarovaný nemůže dále nabytou nemovitost převést, prodat, pronajmout bez předchozího souhlasu dárců – tedy jeho rodičů.

K darovací smlouvě lze připojit i další podmínky, jak už bylo výše řečeno, všechny tyto vedlejší ujednání budou taktéž posuzovány opatrovnickým soudem.

Jak přepsat nemovitosti na nezletilé dítě bylo tedy zodpovězeno včetně případného zajištění bydlení rodičů v převáděné nemovitosti.

Jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě

Darování a daně

Darování mezi rodinnými příslušníky je obvykle daňově výhodné. Převody mezi rodiči a dětmi jsou osvobozeny od daně z příjmu. Dále jsou osvobozeny tyto dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Právní pomoc online: Jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě

Řešíte jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě? Poskytujeme komplexní právní pomoc online k převodu nemovitosti v rodině na nezletilé děti. Připravíme rychle, odborně a online veškerou potřebnou dokumentaci a poradíme, jak správně postupovat k úspěšnému darování.

Můžete se na nás nezávazně obrátit online nebo telefonicky. Obratem vám zašleme přesné nacenění právní pomoci ve vašem konkrétním případě.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak přepsat nemovitost na nezletilé dítě

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.