Darování nemovitosti dětem

Darování nemovitosti dětem snadno a rychle prostřednictvím darovací smlouvy.
Darování nemovitosti dětem

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti dětem je častým řešením převodu nemovitosti v rodině. Obvykle darují rodiče nemovitost dětem z důvodů vypořádání majetkových vztahů za svého života. Darování nemovitosti je poměrně jednoduché a rychlé řešení převodu nemovitosti, ale je nutné dodržet správný zákonný postup a také zvážit:

  • právní ochranu rodičů k dožití v darované nemovitosti; a
  • případné vypořádání mezi sourozenci při darování nemovitosti pouze jednomu z dětí.

Darování nemovitosti dětem bude tématem dnešního článku.


Postup darování nemovitosti

Darování nemovitosti vyžaduje následující postup:

  • sepsání a podpis darovací smlouvy;
  • podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí.

Darovací smlouva musí splňovat zákonné náležitosti dle občanského zákoníku a také katastrálního zákona, a to zejména ve vztahu ke správné definici nemovitosti, která má být dětem darována. Nesprávná specifikace darované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem zpravidla vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí, propadnutí uhrazeného správního poplatku a potřebu podání nového návrhu na vklad s opravenou darovací smlouvou.

K darování nemovitosti dětem nepostačuje pouze sepsání a podpis darovací smlouvy, ale je nutné také převést vlastnictví na katastru nemovitostí, a to podáním návrhu na vklad. Správní poplatek na katastru je ve výši 2.000,- Kč.

Podpis dárce a obdarovaného na darovací smlouvě musí být úředně ověřen, což lze snadno řešit na České poště v rámci služby Czech POINT.


Rozdíl při darování zletilým a nezletilým dětem

Darování nemovitosti dětem je nutné rozlišit při darování zletilým a nezletilým dětem. U zletilých dětí postačuje výše uvedený postup sepsání darovací smlouvy a návrhu na vklad na katastr.

Avšak při darování nemovitosti nezletilému dítěti bude nutný předchozí souhlas opatrovnického soudu s darováním.

Darování nemovitosti dětem a právo dožití rodičů

Při řešení darování nemovitosti dětem by měli rodiče zvážit možnosti jejich právní ochrany pro další užívání nemovitosti i po darování. Nejčastějším řešením je zřízení věcného břemene dožití dárců v nemovitosti, a to již v rámci darovací smlouvy.

K posílení právní ochrany však doporučujeme nejen zřízení věcného břemene dožití, ale také věcného práva zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti. Takto lze právně ochránit dárce tak, že obdarovaný nemůže darovanou nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, a to bez předchozího souhlasu dárce.

Kromě zřízení věcného břemene dožití a zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti lze smluvně ujednat v darovací smlouvě podmínky užívání nemovitosti, tj. kterou část nemovitosti bude užívat dárce, kterou obdarovaný a které části nemovitosti společně.


Daňové aspekty darování

Darování nemovitosti dětem je zpravidla daňově výhodné, jelikož mezi rodiči a dětmi se obvykle nehradí daň z příjmů v rámci darování. V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
společné jmění manželů

Více se o daňových aspektech darování dozvíte v článku Daň z darování nemovitosti.


Vypořádání mezi sourozenci

Při darování nemovitosti dětem je často také řešeno vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů, když je nemovitost darována pouze jednomu z dětí. Vypořádání mezi sourozenci lze řešit jednoduchou dohodou o vypořádání majetku.

Více se o tématu vypořádání mezi sourozenci dočtete v článku Jak na vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů.


Darovací smlouva od právníka a online

Potřebujete darovací smlouvu a návrh na vklad pro katastr včetně případného zajištění právní ochrany dárce nebo dohody o vypořádání mezi sourozenci? Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc při darování nemovitosti dětem poskytujeme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu. Právní pomoc poskytne řádně pojištěný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti dětem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.