Darování nemovitosti dětem

Darování nemovitosti dětem snadno a rychle prostřednictvím darovací smlouvy.
Darování nemovitosti dětem

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti dětem je častým řešením převodu nemovitosti v rodině. Obvykle darují rodiče nemovitost dětem z důvodů vypořádání majetkových vztahů za svého života. Darování nemovitosti je poměrně jednoduché a rychlé řešení převodu nemovitosti, ale je nutné dodržet správný zákonný postup a také zvážit:

  • právní ochranu rodičů k dožití v darované nemovitosti; a
  • případné vypořádání mezi sourozenci při darování nemovitosti pouze jednomu z dětí.

Darování nemovitosti dětem bude tématem dnešního článku.


Postup darování nemovitosti

Darování nemovitosti vyžaduje následující postup:

  • sepsání a podpis darovací smlouvy;
  • podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí.

Darovací smlouva musí splňovat zákonné náležitosti dle občanského zákoníku a také katastrálního zákona, a to zejména ve vztahu ke správné definici nemovitosti, která má být dětem darována. Nesprávná specifikace darované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem zpravidla vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí, propadnutí uhrazeného správního poplatku a potřebu podání nového návrhu na vklad s opravenou darovací smlouvou.

K darování nemovitosti dětem nepostačuje pouze sepsání a podpis darovací smlouvy, ale je nutné také převést vlastnictví na katastru nemovitostí, a to podáním návrhu na vklad. Správní poplatek na katastru je ve výši 2.000,- Kč.

Podpis dárce a obdarovaného na darovací smlouvě musí být úředně ověřen, což lze snadno řešit na České poště v rámci služby Czech POINT.


Rozdíl při darování zletilým a nezletilým dětem

Darování nemovitosti dětem je nutné rozlišit při darování zletilým a nezletilým dětem. U zletilých dětí postačuje výše uvedený postup sepsání darovací smlouvy a návrhu na vklad na katastr.

Avšak při darování nemovitosti nezletilému dítěti bude nutný předchozí souhlas opatrovnického soudu s darováním.

Darování nemovitosti dětem a právo dožití rodičů

Při řešení darování nemovitosti dětem by měli rodiče zvážit možnosti jejich právní ochrany pro další užívání nemovitosti i po darování. Nejčastějším řešením je zřízení věcného břemene dožití dárců v nemovitosti, a to již v rámci darovací smlouvy.

K posílení právní ochrany však doporučujeme nejen zřízení věcného břemene dožití, ale také věcného práva zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti. Takto lze právně ochránit dárce tak, že obdarovaný nemůže darovanou nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, a to bez předchozího souhlasu dárce.

Kromě zřízení věcného břemene dožití a zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti lze smluvně ujednat v darovací smlouvě podmínky užívání nemovitosti, tj. kterou část nemovitosti bude užívat dárce, kterou obdarovaný a které části nemovitosti společně.


Daňové aspekty darování

Darování nemovitosti dětem je zpravidla daňově výhodné, jelikož mezi rodiči a dětmi se obvykle nehradí daň z příjmů v rámci darování. V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
společné jmění manželů

Více se o daňových aspektech darování dozvíte v článku Daň z darování nemovitosti.


Vypořádání mezi sourozenci

Při darování nemovitosti dětem je často také řešeno vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů, když je nemovitost darována pouze jednomu z dětí. Vypořádání mezi sourozenci lze řešit jednoduchou dohodou o vypořádání majetku.

Více se o tématu vypořádání mezi sourozenci dočtete v článku Jak na vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů.


Darovací smlouva od právníka a online

Potřebujete darovací smlouvu a návrh na vklad pro katastr včetně případného zajištění právní ochrany dárce nebo dohody o vypořádání mezi sourozenci? Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc při darování nemovitosti dětem poskytujeme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu. Právní pomoc poskytne řádně pojištěný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti dětem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.