Jak vyřešit dědictví za života

Jak vyřešit dědictví za života? Jednou z možností je darování nemovitosti.
Jak vyřešit dědictví za života

Jak vyřešit dědictví za života? Pokud řešíte například dědictví nemovitosti, tak za života dárce se nabízí možnost darování nemovitosti v rodině.

Převod nemovitosti v rodině

Jedním z nejčastějších způsobů, jak převést majetek na jinou osobu za života, je darování. Darování je právní jednání, při kterém dárce bezplatně převádí svůj majetek na obdarovaného s tím, že obdarovaný tento dar přijímá. Darování je oblíbeným způsobem převodu majetku, a to zejména v rodinném prostředí. Když rodinný příslušník daruje nemovitost v rámci rodiny, může to být finančně výhodné. Kromě administrativního poplatku pro katastrální úřad nejsou s tímto procesem obvykle spojeny další náklady, protože daň z nabytí nemovitosti byla zrušena a darování mezi rodinnými členy je často osvobozeno od daně z příjmu. Navíc lze nastavit podmínky tak, aby byly zohledněny zájmy a budoucí potřeby dárce v souvislosti s danou nemovitostí.

Jak vyřešit dědictví za života? Možností je převod nemovitosti v rodině formou darování.

darování nebo dědictví nemovitosti

Finanční hledisko darování

Jestliže řešíte otázku jak vyřešit dědictví za života, tak se samozřejmě zkoumá otázka finančních nákladů. Když se rozhodnete pro darování nemovitost, měli byste mít na paměti možné zdanění tohoto daru. V České republice ale darování nemovitosti mezi přímými příbuznými, jako jsou rodiče a jejich děti, není zdaněno daní z příjmu.

V případě darování je potřeba uhradit správní poplatek ve výši 2.000,- Kč na katastru nemovitostí pro přepis vlastnictví nemovitosti. Tato částka je fixní a nezáleží na hodnotě darovaného majetku. Tento poplatek se platí při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Pokud by se rozdělení majetku neřešilo už za života a převod majetku by záležel až na dědickém řízení, je potřeba počítat obvykle s vyšším finančním zatížením. V případě dědění se odměna notáře stanovuje podle hodnoty děděného majetku. Jinými slovy, čím větší je hodnota dědictví, tím větší je částka, kterou notáři zaplatíte jako odměnu za dědické řízení.

Jak vyřešit dědictví za života? Darování je obvykle finančně výhodné řešení.

Jednoduchost darování

Z naší praxe je darování jeden z nejjednodušších způsobů převodu majetku. Darování je založeno na základním principu bezplatného předání majetku z dárce na obdarovaného. Tento proces bývá realizován s minimem „papírování“. Darování navíc dává vlastníkovi nemovitosti plnou kontrolu nad tím, komu předá svůj majetek. Umožňuje mu sledovat, jak je nemovitost využívána, ještě když je naživu. Aby byl převod majetku bezproblémový a v souladu s právem, je vhodné obrátit se na specialistu v oblasti nemovitostního práva.

Jak vyřešit dědictví za života

Právní ochrana dárce

Když vlastník nemovitosti přemýšlí o darování svého majetku ještě za svého života, měl by myslet i na svou vlastní právní ochranu. Pokud si přeje v darovaném domě nebo bytě bydlet, má možnost využít ve svůj prospěch právní nástroj zvaný věcné břemeno dožití. Věcné břemeno dožití bývá zakotveno v darovací smlouvě. Dále může vlastník ke své ochraně využít institut zákazu zcizení a zatížení. Ten stanovuje, že jakýkoli nájem, zatížení nebo prodej nemovitosti vyžaduje písemný souhlas dárce. Bez tohoto souhlasu nemůže nový majitel nemovitost pronajmout, zatížit ji hypotékou nebo ji prodat. Nastavení právní ochrany dárce je vždy individuální.

Jak vyřešit dědictví za života tak vyžaduje správné nastavení právní ochrany dárce.

Sourozenci a darování

Aktuální občanský zákoník zdůrazňuje smluvní svobodu jednotlivce, a tak má rodič volnost v tom, komu chce darovat svůj majetek. V praxi se často stává, že rodiče chtějí předejít možným budoucím sporům mezi dětmi tím, že jednomu dítěti darují nemovitost a druhému něco jiného. Pro řešení takových situací se často využívá dohoda o vypořádání mezi sourozenci. Vypořádání může být finanční, ale může se jednat i o darování jiné nemovitosti či movitých věcí.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online: Jak vyřešit dědictví za života

Zvažujete, jak vyřešit dědictví za života? Nezávazně nás kontaktujte k nastavení darování nemovitosti a zajištění právní ochrany dárce.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak vyřešit dědictví za života

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.