Převod nemovitosti v rodině v roce 2023

Řešíte darování nemovitosti v rodině? Nevíte si rady s přesným postupem a zajištěním právní ochrany dárce k užívání nemovitosti po jejím převodu? Poradíme v článku.
převod nemovitosti v rodině 2023

Převod nemovitosti v rodině v roce 2023

Převod nemovitosti v rodině lze realizovat především na základě darovací smlouvy, kupní smlouvy nebo v rámci dědického řízení. Každý ze způsobů má své výhody a nevýhody a je vhodný pro jinou životní situaci.

Pokud vlastníte jednu nemovitost, máte více potomků a přejete si, aby každý něco obdržel, můžete uzavřít kupní smlouvu s jedním z vašich potomků, který dostane nemovitou věc a zároveň můžete obdrženou částku rozdělit mezi neobdarované.

Nechat o vašem majetku rozhodnout notáře v rámci dědického řízení je vhodné, pokud si nepřejete o svém majetku rozhodovat za svého života.

Nejčastěji je však převod nemovitosti v rodině realizován prostřednictvím darování. Největší výhodou darování mezi rodinnými příslušníky jsou poměrně nízké náklady. Darování lze obvykle provést téměř bezplatně a výdajem je správní poplatek ve výši 2 000 Kč na katastru nemovitostí.

Darovací smlouva a návrh na vklad

Pro převod nemovitosti v rodině je nezbytné vypracovat darovací smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Darovací smlouva pro převod nemovitosti v rodině musí obsahovat tyto zákonem požadované náležitosti:

  • označení dárce a obdarovaného,
  • přesná identifikace darované nemovitosti podle katastrálního zákona,
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar,
  • datum, místo a podpis smluvních stran.

Darovací smlouva musí obsahovat úředně ověřené podpisy.

Pro vyplnění návrhu na vklad lze využít elektronický formulář v aplikaci katastrálního úřadu.

Převod nemovitosti v rodině je dokončen, jakmile je povolen vklad vlastnického práva katastrem nemovitostí.

jak darovat podíl na nemovitosti

Darování a daň z příjmu

Od daně z příjmu jsou dle zákona osvobozeny dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Pokud hodnota daru přesáhne částku 5 mil. Kč, vzniká povinnost nahlásit tento osvobozený příjem příslušnému finančnímu úřadu. Jedná se však pouze o formalitu.

Převod nemovitosti v rodině formou darování mezi nejbližšími příbuznými je tedy zpravidla daňově výhodný.

Jak na majetkové vypořádání mezi dětmi

V rodině nastávají situace, kdy rodiče darují nemovitost jednomu ze svých potomků, který se následně finančně vypořádá se svými sourozenci. Dohoda o vypořádání mezi sourozenci není výslovně zakotvena v občanském zákoníku, kdy pro její platné sepsání je nutné řádné dodržení všech náležitostí. Dohoda o vypořádání může být součástí darovací smlouvy nebo samostatnou listinou.

Převod nemovitosti v rodině často vyžaduje řešení vypořádání mezi sourozenci.

převod nemovitosti v rodině 2023

Jak na právní ochranu dárce

Při darování nemovitosti v rodině je darovací smlouva se současným zřízením věcného břemene dožití častou volbou smluvních stran. Pokud strany zahrnou do smlouvy tuto právní ochranu, bude dárce moci nemovitou věc nadále právně užívat po převodu vlastnického práva. Doplnění darovací smlouvy o právní ochranu může pomoci zabránit sporům, které mohou v rodině nastat.

Občanský zákoník zakotvuje dva základní instituty právní ochrany dárce:

  • Věcné břemeno dožití je věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí a umožňuje dárci doživotně a bezplatně užívat nemovitost. Věcné břemeno lze zřídit pouze pro dárce nebo pro dárce a další oprávněné osoby.
  • Zákaz zcizení a zatížení je institut, který vyžaduje souhlas dárce při nakládání s nemovitou věcí. Bez písemného souhlasu dárce nemůže nový vlastník nemovitost pronajmout, zatížit hypotékou nebo prodat.  

Pro vyšší právní ochranu dárce doporučujeme zřídit oba právní instituty současně. Dohoda o zřízení věcného břemene dožití a zákazu zcizení a zatížení může být součástí darovací smlouvy nebo samostatnou dohodou.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online: Převod nemovitosti v rodině

Přejete si darovat svým nejbližším nemovitost? Nejste si jisti, jaký způsob převodu vlastnického práva je nejvhodnější? Můžete se na nás nezávazně obrátit, poskytneme konzultaci zdarma.

Potřebnou dokumentaci pro převod nemovitosti v rodině připravíme online, odborně a za předem stanovenou odměnu. 

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod nemovitosti v rodině v roce 2023

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.