Kolik stojí darování nemovitosti?

Darování nemovitosti je obvyklým způsobem, jak vypořádat své majetkové vztahy v rodině snadno, rychle a poměrně levně. Přesto je nutné si dát pozor a uvědomit si, že darování je doprovázeno několika finančními kroky, které je dobré znát ještě před zahájením převodu nemovitosti.
Kolik stojí darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině

V naší advokátní praxi se setkáváme s darováním v rámci rodiny. Častou otázkou je: „Kolik stojí darování nemovitosti?“ K převodu nemovitosti dochází zpravidla ze starší generace na mladší generaci za účelem vypořádání svých majetkových vztahů ještě za života dárce. Proces darování je poměrně jednoduchým a rychlým způsobem, jak docílit tohoto výsledku. Přesto je nutné dodržovat pravidla, aby se předešlo případným komplikacím a sporům.

darovací smlouva s podmínkou vyplacení

Kolik stojí darování nemovitosti

Doporučujeme tak vyhotovení darovací smlouvy svěřit do rukou odborníků, a to notáři nebo advokátovi. Celý proces tak proběhne hladce a bez zbytečných chyb, proto nedoporučujeme využívat vzory z internetu. I přesto, že darování je převod bezúplatný, jedná se o nemovité věci dosahující mnohdy hodnoty až několika milionů korun.

Pakliže se rozhodnete spolupracovat při darování například s advokátem, darování zahrnuje odměnu pro advokáta za vyhotovení dokumentace (u nás předem stanovenou a Vám známou), správní poplatek ve výši 2.000,- Kč a popřípadě daň z příjmu, viz níže.

Kolik stojí darování nemovitosti? V naší advokátní kanceláři sepsání základní darovací smlouvy a návrhu na vklad pro katastr zajistíme za 3.500,- Kč včetně DPH.

jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Jak je to s daněmi

Odpověď na otázku kolik stojí darování nemovitosti je často spojena s posouzením daňových aspektů darování. S nemovitostí přicházejí také určité povinnosti ve vztahu k daním. Níže si vysvětlíme některé druhy daní, kterým byste měli věnovat pozornost.

Daň z nabytí nemovitých věcí není nic, co by Vás mělo trápit. Tento typ daně zůstal v legislativní historii, i přesto mnohým zůstal v paměti. Navíc daň z nabytí nemovitosti se platila jen u úplatných převodů (např. koupě).

Dále zmíníme daň z nemovitých věcí. Platí se pravidelně každý rok vlastníkem, a to v daňovém přiznání do 31. ledna v roce následujícím po roce, kdy bylo vlastnictví nabyto.

Darovací daň formálně v zákoně nenalezneme, je ale podřazena pod daň z přijmu jako bezúplatný příjem.

Upozorňujeme, že darování v rámci rodiny je ve většině případů osvobozeno od daně z příjmu. Zákon stanovuje, mezi kterými rodinnými příslušníky se daň neplatí. Týká se to těchto osob při darování:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů

nebo

  • osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společné domácnosti, a tedy o tuto domácnost pečoval nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Je ale důležité zdůraznit, že pokud nemovitost přesahuje v daném roce hodnotu 5 mil. Kč, vzniká stranám zvláštní povinnost oznámení převodu správci daně. Toto oznámení není provázeno poplatkem, na druhou stranu porušení této povinnosti je sankcionováno finančním úřadem.

Kolik stojí darování nemovitosti

Právní ochrana dárce a vypořádání mezi dětmi

Odpověď na otázku kolik stojí darování nemovitosti byla zodpovězena. Dárci by měli zvážit svoji zvláštní právní ochranu především, když chtějí nemovitost nadále obývat či jinak užívat. Dárce může využít:

  • Věcné břemeno dožití
    • Dárci je takto v katastru zapsáno bezúplatné užívání daru po celou dobu jeho života.
  • Zákaz zcizení a zatížení
    • Tento institut slouží k ještě většímu posílení ochrany dárce. Konkrétně tak, že obdarovaný nemůže v budoucnu bez souhlasu dárce darovanou nemovitost na třetí osobu převést, prodat, zatížit atd.

Věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení lze zahrnout do darovací smlouvy najednou. Smluvní strany tak ušetří na správním poplatku, který se pak platí jen jednou.

Rodina se při darování může dostat do situace, kdy starší generace daruje nemovitost jen jednomu ze sourozenců. Pak je vhodné řešit nejen darovací smlouvu a návrh na vklad, ale také dohodu o vypořádání mezi sourozenci, která je vyhotovena obvykle samostatně.

Právní pomoc online

Uvažujete nad darováním nemovité věci a chcete celý proces zajistit snadno a bez problémů? Vyhotovíme darovací smlouvu včetně návrhu na vklad. Máme zkušenosti a odpovědnost advokátní kanceláře. Vše zajistíme rychle, online a za předem stanovenou částku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kolik stojí darování nemovitosti?

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.