Darovací smlouva na nemovitost se služebností

Řešíte darování nemovitosti? Chtěli byste poskytnout právní ochranu dárci, ale nevíte si rady? V článku se dozvíte, jaké máte možnosti.
Darovací smlouva na nemovitost se služebností

Darovací smlouva na nemovitost se služebností je častým dokumentem při řešení převodu nemovitosti v rodině, kdy zřízení služebnosti poskytuje určitou právní ochranu dárce k užívání nemovitosti po jejím darování. Právní pojem služebnosti je možné nalézt v ustanoveních občanského zákoníku, kdy se zjednodušeně řečeno jedná o věcné břemeno, které je běžně známo laickou veřejností.

Služebnost doživotního bezplatného užívání nemovitosti

Dárce by si měl při darování nemovitosti rozmyslet, zda darovanou nemovitost bude chtít také nadále využívat po jejím darování. Nejčastěji je v rámci darování nemovitosti zřizováno věcné břemeno doživotního bezplatného užívání nemovitosti dárcem po převodu nemovitosti. Jedná se o často využívaný právní institut, který umožňuje dárci také po darování danou nemovitost nadále užívat.

Darovací smlouva na nemovitost se služebností může zahrnout jak darování nemovitosti, tak zřízení věcného břemene dožití.

Darování je obvykle daňově výhodné

Darování nemovitosti v rodině je obvykle daňově výhodné. Při darování jsou totiž osvobozeny od daně z příjmů dary, které:

  • daroval příbuzný v přímé či vedlejší linii, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • darovala osoba, která žila s obdarovaným alespoň jeden rok ve společné domácnosti před získáním bezúplatného daru.

Obdarovaný je následně povinen pouze k dani z nemovitých věcí, která se hradí jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna následujícího roku po nabytí nemovitosti.

jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Dohodu o zřízení věcného břemene lze tedy zahrnout již do textu samotné darovací smlouvy. Není nutné tak uzavírat mimo darovací smlouvu ještě dohodu o zřízení věcného břemene a vést dvě vkladová řízení na katastru nemovitostí. Darovací smlouva na nemovitosti se služebností a podání jednoho návrhu na vklad ušetří rovněž náklady na správní poplatek v katastru.

Služebnost dožití nemusí být ujednána jen pro dárce nemovitosti, naopak může být zřízena i pro další osoby žijící s dárcem v nemovitosti. Vždy záleží na dohodě mezi dárcem a obdarovaným a vymezení této dohody do smlouvy o zřízení služebnosti v rámci darovací smlouvy.

Darovací smlouva na nemovitost se služebností může tak vyřešit také právní ochranu dalších osob, které užívají nemovitost společně s dárcem, ačkoliv nejsou vlastníkem darované nemovitosti.

Darovací smlouva na nemovitost se služebností

Jak posílit právní ochranu dárce?

Kromě věcného břemene dožití lze v rámci darovací smlouvy stanovit také zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti, a to jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí.

Darovací smlouva na nemovitost se služebností může obsahovat také zřízení tohoto zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti.

Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti je vhodný právní institut, když si přeje dárce silnou právní ochranu při doživotním užívání nemovitosti také po jejím převodu. Tento zákaz neumožňuje obdarovanému bez souhlasu dárce převést nemovitost na třetí osobu, pronajmout nemovitost, zatížit, apod.

Darovací smlouva s věcným břemenem může také obsahovat další prohlášení a ujednání k právní ochraně dárce. Například je možné písemně vymezit v darovací smlouvě, kdo bude užívat konkrétní části nemovitosti po darování, které části nemovitosti budou užívány společně a jak se budou dělit náklady na energie, opravy a rekonstrukce darované nemovitosti.

Darovací smlouva na nemovitost se služebností při současném zřízení zákazu zcizení a zatížení poskytuje solidní právní ochranu dárce k užívání nemovitosti.

Darovací smlouva na nemovitost: Právní náležitosti

Darovací smlouva na nemovitost se služebností by měla splňovat přinejmenším tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • stanovení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • stanovení věcného břemene dožití a případně také zákazu zcizení a zatížení nemovitosti;
  • místo a den podpisu stran (povinnost ověřených podpisů).

Darovací smlouva od právníka a online

Darovací smlouva na nemovitost se služebností od právníka, online z pohodlí domova, za předem stanovenou odměnu a do tří pracovních dnů? Takovou právní pomoc poskytujeme. Můžete se na nás nezávazně obrátit.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva na nemovitost se služebností

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.