Kontrola kupní smlouvy právníkem 2022

Potřebujete zkontrolovat kupní smlouvu na nemovitost? Poskytujeme rychlou právní pomoc.
Kontrola smlouvy právníkem 2022

Nechte si zkontrolovat kupní smlouvu

Leží vám na stole předložená kupní smlouva k podpisu z důvodu koupě nebo prodeje nemovitosti? Doporučujeme využít služeb advokáta, který vám danou kupní smlouvu zkontroluje. Kupní smlouvou se zpravidla převádějí nemovitosti v řádech milionů. Je tedy vhodné, aby smlouva byla kvalitně zpracována a obsahovala všechny náležitosti.

Při převodu nemovitosti se kromě kupní smlouvy podepisují také další dokumenty, například:

 • rezervační smlouva;
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní;
 • případná úschovní smlouva kupní ceny;
 • návrh na vklad pro vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí.

Můžeme pro vás zkontrolovat také tyto související smlouvy.

kontrola kupní smlouvy právníkem

Kontrola kupní smlouvy právníkem 2022

V rámci naší advokátní praxe rozdělujeme právní služby na kontrolu a revizi:

 • kontrola = pročtení smlouvy a upozornění na případná zjištěná rizika a doporučení úpravy smlouvy;
 • revize = samotná oprava obsahu smlouvy k ochraně práv klienta včetně případných dalších úprav dle potřeby.

Advokát zhodnotí kvalitu a obsah smlouvy velice rychle. Zdůrazní, které části smlouvy by mohly dříve nebo později činit komplikace. Po domluvě je na místě, aby smlouva byla advokátem doplněna a revidována. Tak se upevní právní ochrana a jistota v zájmu klienta.

V případě, kdy jsou obě smluvní strany zastoupeny advokátem, je výsledkem zpravidla kompromis podmínek prodávajícího a kupujícího, resp. jejich advokátů.

Kontrola smlouvy právníkem 2022

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

Při řešení koupě nebo prodeje nemovitosti doporučujeme věnovat pozornost:

 • přesné označení převáděné nemovitosti podle katastrálního zákona (jinak může dojít k zamítnutí vkladu a propadnutí správního poplatku);
 • úhrada kupní ceny nemovitosti (využití notářské, advokátní nebo bankovní úschovy; úhrada kupní ceny nemovitosti by zároveň měla být v souladu s podmínkami uvolnění finančních prostředků od hypoteční banky);
 • stanovení součinnosti prodávajícího hypoteční bance kupující, a to v případě financování koupě nemovitostí hypotékou;
 • provedení právní kontroly stavu nemovitosti (zda není nemovitost zatížena věcnými břemeny, dluhy, právy třetích osob, atd.);
 • bezdlužnost smluvních stran, zjistíme například z insolvenčního rejstříku a výpisem z Centrální evidence exekucí (možno obstarat na České poště);
 • konkretizování všech známých vad nemovitosti ve smlouvě, aby se předešlo budoucím sporům;
 • pečlivé pročtení i „obecných prohlášení“ ve smlouvě a ujasnit si, zda odpovídají skutečnostem;
 • kontrola, zda v nemovitosti není rodinná domácnost a zda podepisují opravdu všichni vlastníci nemovitosti (v opačném případě by mohlo dojít k rozporu mezi zápisem v katastru nemovitosti a skutečným stavem);
 • věnovat pozornost také smluvním pokutám (je nutná vyváženost na obou stranách a zjistit si, na jakých podmínkách vůbec smluvní pokuty stojí);
 • proces předání nemovitosti (od výmazu věcných práv prodávajícího, až po zánik jeho trvalého bydliště v nemovitosti i dalších osob, co v nemovitosti bydleli);
 • co není ve smlouvě konkrétně vymezeno, je důležité si vyjasnit a případně doplnit ještě před podpisem.

Právní pomoc online

Kontrolu smlouvy by měl provádět advokát, který má pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za pochybení, kterým by způsobil případnou škodu klientovi.

V praxi se můžete setkat s osobami, kteří se za advokáta jenom vydávají, proto je vhodné si ověřit, zda opravdu jednáte s advokátem. Snadno a rychle to lze dohledat online v seznamu advokátů na webu České advokátní komory.

Na právo nemovitostí se dlouhodobě zaměřujeme a je naší specializací. Kontrolu smlouvy právníkem realizujeme rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kontrola kupní smlouvy právníkem 2022

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.