Převod nemovitosti mezi partnery

Řešíte darování nemovitosti mezi partnery? Poradíme v tomto článku.
Převod nemovitosti mezi partnery

Darování nemovitosti řešením převodu nemovitosti mezi partnery

Darování nemovitosti je častým řešením pro převod nemovitosti mezi partnery. Při dodržení veškerých náležitostí se jedná o jednoduchý způsob, jak převést bezúplatně své vlastnické právo k nemovitosti na svého partnera.

Základem pro úspěšné darování jsou především dva kroky:

  • sepsání a uzavření smlouvy o darování nemovitosti mezi dárcem a obdarovaným; a
  • vytvoření a podání návrhu na vklad vlastnického práva pro katastrální úřad.

Kvalitně zpracovaná darovací smlouva je zásadní pro úspěšné darování nemovitosti. V první řadě je třeba věnovat zvýšenou pozornost na správné vymezení nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem. Dále je třeba věnovat pozornost dalším parametrům smlouvy jako je např. právní ochrana dárce. Současně je třeba také řešit daňovou otázku.

Dalším krokem je vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Chybně sepsaná darovací smlouva může znamenat zamítnutí žádosti na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a propadnutí správního poplatku, který je v současnosti ve výši 2.000,- Kč. I proto je vhodné zvážit pomoc profesionála, který vytvoří smlouvu dle vašeho přání tak, aby došlo k bezproblémovému převodu.

Kolik stojí darování nemovitosti

Daně a převod nemovitosti mezi partnery

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Z výše uvedeného plyne, že nejen manželé si mohou vzájemně darovat nemovitost bez nutnosti placení daně z přijmu. Pokud spolu partneři žijí ve společné domácnost alespoň rok před darováním nemovitosti, je tento příjem také zpravidla od daně z příjmů osvobozen.

Daňové aspekty pro převod nemovitosti mezi partnery vždy doporučujeme konzultovat s kvalifikovanou účetní nebo daňovým poradcem.

darovací smlouva nemovitost

Jak správně sepsat darovací smlouvu

Převod nemovitosti mezi partnery formou darování vyžaduje sepsání darovací smlouvy, která by měla splňovat alespoň tyto náležitosti:

  • uvedení jmen, rodných čísel a trvalých bydlišť dárce a obdarovaného;
  • specifikace darované nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést vlastnické právo na obdarovaného a závazek obdarovaného dar přijmout;
  • místo a den podpisu stran (úřední ověření podpisů).

Při darování nemovitosti mezi partnery dochází často k darování pouze spoluvlastnického podílu. V zásadě se jedná obvykle o bezproblémovou záležitost, je však třeba dbát zvýšenou opatrnost při definici dané nemovitosti do smlouvy, zvláště u bytových jednotek. Důležitá je také kontrola stanov SVJ, zda spoluvlastnictví jednotky náhodou nezakazují.

Výše uvedeny jsou tak základní náležitosti, které je potřeba uvést v darovací smlouvě. Převod nemovitosti mezi partnery představuje velmi hodnotnou transakci, a proto doporučujeme sepsání darovací smlouvy na míru konkrétních potřeb.

Zajištění právní ochrany dárce

Převod nemovitosti mezi partnery formou darování může obsahovat řešení právní ochrany dárce. Hovoříme zejména o věcném břemeni dožití a zákazu zcizení a zákaz zatížení nemovitosti – tento zákaz posílí postavení dárce a bez jeho souhlasu nebude možno obdarovaným dar pronajmout, prodat, zatížit hypotékou, atd.)

Doporučujeme zřídit současně věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení nemovitosti a tím zajistit dárci vyšší právní ochranu. V darovací smlouvě je možné i více konkretizovat další podmínky a práva k nemovitosti, např. jaké patro bude dárce obývat a které části budou společné.

V případech stanovených občanským zákoníkem lze darování odvolat pro nevděk obdarovaného nebo nouzi obdarovaného. Každý případ odvolání darování je však nutné detailně posoudit.

Advokáti pro vás a online

Darovací smlouva od právníka a online

Řešíte převod nemovitosti mezi partnery? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Darovací smlouvu a návrh na vklad pro vás připraví advokát, online, za pevnou odměnu a do tří pracovních dnů. Samozřejmostí je také posouzení „darovací daně“ a případné zřízení dohody o věcném břemeni dožití a zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod nemovitosti mezi partnery

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.