Revize kupní smlouvy na nemovitost

Koupě nemovitosti představuje obvykle transakci v řádech milionů korun, kterou realizujeme jen několikrát za život. Revize kupní smlouvy vám může pomoci ochránit takto hodnotný převod nemovitosti.
darovací smlouva mezi manželi

Kontrola a revize kupní smlouvy právníkem

Kupní smlouva je zásadním právním dokumentem při koupi nebo prodeji nemovitosti. Tato smlouva je obecně vymezena v občanském zákoníku. Nepodceňujte význam této smlouvy a pečlivě prostudujte veškeré smluvní podmínky převodu nemovitosti a zvažte kontrolu a revizi kupní smlouvy právníkem.

V rámci mojí advokátní praxe rozděluji právní službu na kontrolu a revizi kupní smlouvy:

  • kontrola kupní smlouvy je prostudování smlouvy právníkem a upozornění na případná zjištěná rizika a doporučení úpravy smlouvy;
  • revize kupní smlouvy je samotná úprava textu smlouvy k ochraně práv klienta včetně případných dalších úprav dle vyjádření druhé strany.
smlouva o smlouvě budoucí kupní


Revizí kupní smlouvy k ochraně vašeho majetku

Kupní smlouva na nemovitost vymezuje řadu podmínek převodu nemovitosti včetně prohlášení a záruk smluvních stran. Jelikož se jedná o transakci v řádech milionů korun, pak lze doporučit kvalifikovanou kontrolu a případnou revizi smlouvy k ochraně vašeho majetku.

Před uzavřením kupní smlouvy na nemovitost lze také doporučit provést kontrolu právního stavu nemovitosti (například z hlediska váznoucích dluhů a věcných břemen na nemovitosti).

revize kupní smlouvy


Jak probíhá revize kupní smlouvy právníkem?

Revize kupní smlouvy nastává obvykle po kontrole smlouvy. Kupní smlouva na nemovitost se upraví k ochraně vašich práv a majetku. Následně obvykle nastanou další úpravy po vyjádření druhé strany nebo jeho právníkem. Revize kupní smlouvy je pak často právním kompromisem mezi prodávajícím a kupujícím, resp. jejich právními zástupci. S ohledem na hodnotu nemovitosti a snížení riziko budoucích sporů, lze doporučit revizi smluv ponechat na specializovaném advokátovi, který má dostatek zkušeností v nemovitostním právu.


Odpovědnost advokáta za kvalitní kontrolu a revizi

Advokát nese hmotnou odpovědnost za provedení kvalifikované revize kupní smlouvy.

Právo nemovitostí je naše specializace.


Komplexní kontrola právní dokumentace

Při procesu převodu nemovitosti je kupní smlouva často pouze jedním z právních dokumentů. Rovněž je v praxi obvyklé řešení rezervační smlouvy, smlouvě o smlouvě budoucí kupní, advokátní/notářské/bankovní úschovy kupní ceny, úvěrové dokumentace, apod.

Kontrolu nebo revizi většiny těchto smluv mohu pro klienta vyřešit online bez nutnosti řady schůzek.


Jaká je cena revize kupní smlouvy?

Kontrolu kupní smlouvy na nemovitost realizujeme vždy za předem stanovenou odměnu. Odměnu za revizi kupní smlouvy je možné také vymezit předem a po vzájemné domluvě.

Můžete nás nezávazně kontaktovat k nacenění právní služby kontroly nebo revize kupní smlouvy.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Revize kupní smlouvy na nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.