Smlouva o převodu družstevního podílu

Řešíte převod členského podílu v bytovém družstvu? Smlouva o převodu družstevního podílu umožňuje koupi nebo darování družstevního bytu. Co musí taková smlouva obsahovat?
smlouva o převodu družstevního podílu

Smlouva o převodu družstevního podílu

Smlouva o převodu družstevního podílu se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. V této smlouvě musí být vymezeny smluvní strany –  převodce a nabyvatel (jméno, rodné číslo a adresa trvalého bydliště). Dále je potřeba specifikovat družstevní podíl včetně bytového družstva a spojené právo užívání družstevního bytu. V případě, že se jedná o úplatný převod družstevního podílu, smlouva zpravidla obsahuje vymezení kupní ceny za družstevní podíl včetně způsobu úhrady. Smlouva by také měla obsahovat prohlášení smluvních stran a případné další podmínky a závěrem místo a podpis smlouvy.

V rámci převodu družstevního podílu je třeba si uvědomit rozdíl mezi vlastnictvím bytu v osobním vlastnictvím a družstevním bytem. V rámci bytového družstva vlastní nabyvatel členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu. Nabyvatel členského podílu tedy nevlastní přímo byt, který je ve vlastnictví bytového družstva. Tento podstatný rozdíl je vhodné si uvědomit před nabytím samotného vlastnictví.

Darování družstevního bytu dceři

Na co si dát při převodu družstevního podílu pozor?

Při převodu družstevního bytu přecházejí na nabyvatele družstevního podílu dluhy převodce vůči bytovému družstvu a dluhy bytového družstva vůči převodci. Před uzavřením smlouvy je tak více než vhodné, aby si nabyvatel zajistil aktuální potvrzení bytového družstva o těchto dluzích.

Smlouva o převodu družstevního podílu a samotný převod družstevního bytu není podmíněn souhlasem nějakého orgánu bytového družstva. Bytové družstvo také nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu, když nabyvatelem družstevního podílu bude osoba, která splňuje podmínky podle stanov bytového družstva pro přijetí osoby za člena. Doporučujeme tak prostudovat stanovy.

Na internetu se také objevuje velké množství vzorů smluv o převodu družstevního podílu, avšak vzhledem k hodnotě družstevního bytu (členského podílu v bytovém družstvu) doporučujeme přípravu smlouvy přenechat na advokátovi, který je odpovědný za správnost a bezchybnost smlouvy.

smlouva o převodu družstevního podílu

Darovací smlouva družstevního bytu

Darování družstevního bytu je častým řešením majetkových poměrů v rodině mezi rodiči a dětmi. Převod družstevního bytu v rodině v případě darování se řeší smlouvou o bezúplatném převodu družstevního podílu. Smlouva by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • specifikace převodce a nabyvatele družstevního bytu,
  • vymezení převáděného družstevního podílu a bytového družstva,
  • stanovení převodu členského podílu v bytovém družstvu,
  • stanovení, že převod družstevního podílu je bezúplatný,
  • závěrem místo a podpis smlouvy.

Smlouva o převodu družstevního podílu je zásadním dokumentem pro darování družstevního bytu.

Při darování družstevního bytu si někdy přeje dárce nadále užívat byt i po jeho darování. Řešením takové situace může být podnájem družstevního bytu se současným stanovením možností právní ochrany dárce v samotné darovací smlouvě k družstevnímu bytu. Před realizací darování družstevního bytu je ale důležité si prostudovat stanovy bytového družstva a současnou nájemní smlouvu družstevního bytu, a to z hlediska případných omezení podnájmu bytu. Nájemní právo bude však silnější než podnájemní právo.

Darování družstevního podílu pouze jednomu ze sourozenců může vyvolat v rodině potřebu vypořádat majetkové vztahy. V rámci darování družstevního bytu lze vyřešit vypořádání mezi sourozenci s ohledem na darování pouze jednomu z dětí, a to formou dohody o vypořádání mezi sourozenci.

Katastr nemovitostí?

Smlouva o převodu družstevního podílu nevyžaduje návštěvu katastru nemovitostí. Převod družstevního bytu totiž nevyžaduje podání na katastru nemovitostí. Účinnost převodu družstevního bytu je spojena s doručením účinné smlouvy o převodu bytovému družstvu. Od bytového družstva je vhodné vyžadovat potvrzení o přijetí nového člena.

Smlouva o převodu družstevního podílu rychle a online

Smlouva o převodu družstevního podílu bez starostí a na míru vašich potřeb? Můžete využít naší právní pomoci, kdy se specializujeme na nemovitostní právo. Právní pomoc poskytneme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu.

S ohledem na hodnotu družstevního bytu nedoporučujeme využít vzor smlouvy o převodu družstevního podílu z internetu.

Smlouva o převodu družstevního podílu bude vypracována advokátem, který je řádně pojištěn pro odpovědnost za škodu klientovi.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Smlouva o převodu družstevního podílu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.