Společné jmění manželů

Co je společné jmění manželů? Kdy vzniká a zaniká? Jak na vypořádání společného jmění po rozvodu? Odpovědi naleznete v tomto článku.
koupě bytu v exekuci

Co je společné jmění manželů?

Společné jmění manželů představuje zvláštní druh spoluvlastnictví mezi manželi, který je upraven občanským zákoníkem. Společné jmění manželů může existovat:


Kdy vzniká a kdy zaniká?

Společné jmění manželů vzniká uzavřením manželství a zaniká především rozvodem manželství, případně smrtí jednoho z manželů, konkurzem majetku jednoho z manželů nebo trestem propadnutí majetku. 


Aktiva a pasiva společného jmění manželů

Společné jmění manželů tvoří majetek i dluhy. Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, avšak s výjimkou toho co:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů;
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl;
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech;
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví;
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.


Součástí společného jmění manželů je rovněž zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů a v některých případech také podíl manžela v obchodní korporaci.

U dluhů ve společném jmění manželů tvoří výjimku dluhy převzaté za trvání manželství, které:

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku;
 • převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.


Vypořádání společného jmění manželů

Po zániku společného jmění manželů je vhodné provést vypořádání do tří let od zániku manželství. V opačném případě při absenci vypořádání společného jmění manželů se uplatní tyto zásady:

 • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá;
 • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné;
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.


Pokud si nepřejete, aby nastala výše uvedená situace, pak je nutné provést vypořádání, které lze realizovat:


Doporučujeme dohodu o vypořádání společného jmění manželů namísto soudního sporu. Dohoda je zpravidla rychlejší a levnější řešení vypořádání společného jmění manželů než soudní „bitva“ ve zdlouhavém a náročném procesu.


Právní pomoc online

Řešíte společné jmění manželů a potřebujete:

 • konzultovat otázky, které jsou vám nejasné v rámci SJM;
 • připravit dohodu o vypořádání společného jmění manželů; nebo
 • zastoupit před soudem k vypořádání společného jmění manželů?


Můžete se na nás nezávazně obrátit.
Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Společné jmění manželů

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.