Společné jmění manželů

Co je společné jmění manželů? Kdy vzniká a zaniká? Jak na vypořádání společného jmění po rozvodu? Odpovědi naleznete v tomto článku.
koupě bytu v exekuci

Co je společné jmění manželů?

Společné jmění manželů představuje zvláštní druh spoluvlastnictví mezi manželi, který je upraven občanským zákoníkem. Společné jmění manželů může existovat:


Kdy vzniká a kdy zaniká?

Společné jmění manželů vzniká uzavřením manželství a zaniká především rozvodem manželství, případně smrtí jednoho z manželů, konkurzem majetku jednoho z manželů nebo trestem propadnutí majetku. 


Aktiva a pasiva společného jmění manželů

Společné jmění manželů tvoří majetek i dluhy. Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, avšak s výjimkou toho co:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů;
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl;
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech;
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví;
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.


Součástí společného jmění manželů je rovněž zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů a v některých případech také podíl manžela v obchodní korporaci.

U dluhů ve společném jmění manželů tvoří výjimku dluhy převzaté za trvání manželství, které:

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku;
 • převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.


Vypořádání společného jmění manželů

Po zániku společného jmění manželů je vhodné provést vypořádání do tří let od zániku manželství. V opačném případě při absenci vypořádání společného jmění manželů se uplatní tyto zásady:

 • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá;
 • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné;
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.


Pokud si nepřejete, aby nastala výše uvedená situace, pak je nutné provést vypořádání, které lze realizovat:


Doporučujeme dohodu o vypořádání společného jmění manželů namísto soudního sporu. Dohoda je zpravidla rychlejší a levnější řešení vypořádání společného jmění manželů než soudní „bitva“ ve zdlouhavém a náročném procesu.


Právní pomoc online

Řešíte společné jmění manželů a potřebujete:

 • konzultovat otázky, které jsou vám nejasné v rámci SJM;
 • připravit dohodu o vypořádání společného jmění manželů; nebo
 • zastoupit před soudem k vypořádání společného jmění manželů?


Můžete se na nás nezávazně obrátit.
Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Společné jmění manželů

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.