Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Úpravu darovaní nemovitosti nalezneme v občanském zákoníku. Darovat nemovitost lze na základě darovací smlouvy společně s návrhem na vklad vlastnického práva na katastrálním úřadě. Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost se dozvíte v tomto článku.
jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Převod nemovitosti v rodině

Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost je spojení vyhledávané při řešení darování především v rámci převodu nemovitosti v rodině. Darování nemovitosti je oblíbené řešení majetkových vztahů v rodině.

Převod nemovitosti v rodině je také daňově výhodné, kdy mezi nejbližšími příbuznými se zpravidla nehradí tzv. darovací daň. Pro naše klienty vždy zajišťujeme také posouzení „darovací daně“ tak, aby darování nemovitosti bylo pro klienty finančně co nejméně nákladné.

Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost? V první řadě je nutné jasné označení smluvních stran, tedy dárce a obdarovaného. V případě fyzických osob jsou identifikačními údaji celé jméno, rodné číslo a adresa trvalého bydliště.

Důležitou náležitostí darovací smlouvy je také správná specifikace nemovitosti, která odpovídá požadavkům dle katastrálního zákona. Může se zdát, že se nejedná o nic těžkého, ale právě chybná specifikace nemovitosti je častým důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva katastrálním úřadem, zvláště pak jsou-li předmětem převodu bytové jednotky.

Co znamená zamítnutí návrhu na vklad na katastru nemovitostí? Zejména zbytečné časové a finanční náklady, protože bude potřeba sepsat novou darovací smlouvu a návrh na vklad bez chyb a opětovně uhradit správní poplatek.

Dále je nutné specifikovat povahu jednání, které smluvní strany chtějí učinit. Tím se rozumí, že ze smlouvy musí jasně vyplynout dárcova vůle bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a výslovná vůle obdarovaného dar přijmout.

Dalšími náležitostmi je místo a den podpisu stran. Darovací smlouva na nemovitost musí mít písemnou formu a podpisy stran musí být ověřené.

Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost vypadá snadně, ale s ohledem na vysokou hodnotu nemovitostí je vhodné přenechat vypracování smlouvy advokátovi, který garantuje správnost dokumentace a je odpovědný za právní bezchybnost.

Darování nemovitosti se zřízením služebnosti

Právní ochrana dárce k užívání darované nemovitosti

Na základě darovací smlouvy, která splňuje všechny náležitosti uvedené výše, katastr nemovitostí provede zápis nového vlastnického práva. Z toho důvodu je dobré si vždy, zvláště z pozice dárce, podpis darovací smlouvy rozmyslet a v případě potřeby nutné ochrany smlouvu rozšířit o ustanovení, která budou dárce v budoucnu ve vztahu k nemovitosti chránit.

Součástí darovací smlouvy může být dohoda o zřízení věcného břemene doživotního bezplatného užívání nemovité věci, zákaz zcizení a zatížení, předkupní právo a další práva, která mohou být také zapsaná v katastru nemovitostí.

Darování je vhodným řešením úpravy majetkových vztahů v rodině, smlouvu je tak možné obohatit o ustanovení o výměnku, kdy si dárce může vymínit pro sebe požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a obdarovaný se zavazuje zaopatření mu poskytnout.

Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost je spojení, které zahrnuje také často řešení otázky zajištění právní ochrany dárce.

jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Návrh na vklad a postup na katastru nemovitostí

Pro úspěšný převod nemovitosti na katastrálním úřadě je nutné předložit nejen darovací smlouvu, ale také návrh na vklad vlastnického popřípadě i jiného práva, které si přejeme na katastru zapsat a uhradit správní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Návrh je možné vyplnit na webové stránce katastrálního úřadu. Veškerou dokumentaci lze odnést na podatelnu příslušného katastrálního úřadu nebo zaslat pomocí doporučeného dopisu.

V případě, že jsme předložili dokumentaci k převodu vlastnického práva v souladu s právními předpisy, katastr zapíše nového vlastníka a navrhovatele vyrozumí o úspěšném převodu. V případě chyby v darovací smlouvě nebo návrhu na vklad vyrozumí katastr nemovitostí navrhovatele o této skutečnosti. Některé chyby je možné někdy opravit.

Darovací smlouva od právníka

Řešíte jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Specializujeme se na právní pomoc při darování nemovitosti. Kromě darovací smlouvy a návrhu na vklad můžeme připravit také komplexní právní ochranu dárce a pomoci s posouzením daňových povinností. Darovací smlouvu připraví náš advokát, a to rychle, online a za fixní cenu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.