Darovací smlouva na pozemek

Chcete darovat pozemek a nevíte si rady? V tomto článku poradíme, jak na to.
Darovací smlouva na pozemek

Darovací smlouva na pozemek umožňuje bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku. K úspěšnému převodu pozemku si vystačíte s uzavřenou a platnou darovací smlouvou a podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Jak na darování pozemku?

Vlastníte pozemek a chtěli byste jej někomu darovat? Pokud máte pozemek ve svém vlastnictví, můžete ho darovat v podstatně komukoliv chcete – obdarovaným může být příbuzný, ale také cizí osoba. Zároveň se může jednat o jednoho člověka nebo více lidí. V případě, že chcete pozemek bezúplatně převést, budete potřebovat písemnou darovací smlouvu. Ta musí obsahovat zákonem dané údaje, aby převod proběhl bezproblémově.

Darovací smlouva na pozemek by měla splňovat tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • přesné definování darované nemovitosti podle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran (ověřené podpisy dárce a obdarovaného).

K darování nemovitosti avšak nepostačí pouze písemná darovací smlouva. Vlastnictví k nemovité věci vzniká, až když vložíte darovací smlouvu společně s návrhem na vklad vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí a proběhne úspěšně vkladové řízení. Za návrh na vklad do katastru nemovitostí zaplatíte státu správní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

převod nemovitosti v rodině

Právní ochrana dárce při darování pozemku

Darovací smlouva na pozemek kromě základních právních náležitostí může obsahovat také různá prohlášení stran k právní ochraně dárce k užívání pozemku také po jeho darování. V rámci darovací smlouvy lze zřídit tzv. věcné břemeno dožití pro dárce nebo zákaz zcizení a zatížení. Co to znamená?

Věcné břemeno dožití představuje možnost dárce nadále užívat darovanou nemovitost. Věcné břemeno dožití se zapisuje do katastru nemovitostí a je vázáno na nemovitosti až do smrti oprávněné osoby.

Právní ochranu dárce je možné posílit zřízením zákazu zcizení a zatížení pozemku. Tento právní institut chrání dárce tak, že obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost převést třetí osobě, zastavit, pronajmout. Zákaz zcizení a zatížení je zřizován pouze na určitou a přiměřenou dobu. Nejčastěji je spojen s trváním věcného břemene dožití.

Darovací smlouva na pozemek může obsahovat také další smluvní ujednání k právní ochraně dárce.

Darovací smlouva na pozemek

Darování pozemku a daně

Převod pozemku může být v určitých případech daňově výhodný. Při darování jsou osvobozeny od daně z příjmů dary, které:

  • daroval příbuzný v přímé či vedlejší linii, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • darovala osoba, která žila s obdarovaným alespoň jeden rok ve společné domácnosti před získáním bezúplatného daru.

Avšak v případě, že je darován pozemek, jehož hodnota přesahuje 5 mil. Kč, je obdarovaný povinen informovat o darování finanční úřad (až po darování). Jedná se však pouze o notifikační povinnost.

Obdarovaný je také následně povinen k dani z nemovitých věcí, která se hradí jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna následujícího roku po nabytí nemovitosti.

Obecně lze říci, že darování pozemku v rodině je daňově výhodné.

zpětvzetí návrhu na vklad

Pozor na chyby v darovací smlouvě

Nejčastější chybou při darování pozemku je nesprávné vymezení darované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem. Typickým příkladem velmi časté chyby objevující se v darovací smlouvě na pozemek je nerozlišování, zdali se jedná o pozemek stavební, nebo standardní pozemkovou parcelu. Pokud takovouto zdánlivou maličkost dárci či obdarovaní opomenou do darovací smlouvy uvést, katastrální úřad může zamítnout návrh na vklad. Další chybou, která může vést k zamítnutí, je nepřesné uvedení katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází. Tyto chyby časově a podstatně finančně komplikují převod nemovitosti. Vkladové řízení na katastru nemovitostí je pak zamítnuto a zbytečně propadne správní poplatek. Darovací smlouva na pozemek musí být bez těchto chyb.

Darovací smlouva na pozemek online

Darovací smlouva na pozemek online, rychle, odborně a za předem stanovenou cenu? Můžete se na nás obrátit. Darovací smlouvu připravíme náš právník do tří pracovních dnů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva na pozemek

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.