Darovací smlouva na pozemek

Chcete darovat pozemek a nevíte si rady? V tomto článku poradíme, jak na to.
Darovací smlouva na pozemek

Darovací smlouva na pozemek umožňuje bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku. K úspěšnému převodu pozemku si vystačíte s uzavřenou a platnou darovací smlouvou a podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Jak na darování pozemku?

Vlastníte pozemek a chtěli byste jej někomu darovat? Pokud máte pozemek ve svém vlastnictví, můžete ho darovat v podstatně komukoliv chcete – obdarovaným může být příbuzný, ale také cizí osoba. Zároveň se může jednat o jednoho člověka nebo více lidí. V případě, že chcete pozemek bezúplatně převést, budete potřebovat písemnou darovací smlouvu. Ta musí obsahovat zákonem dané údaje, aby převod proběhl bezproblémově.

Darovací smlouva na pozemek by měla splňovat tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • přesné definování darované nemovitosti podle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran (ověřené podpisy dárce a obdarovaného).

K darování nemovitosti avšak nepostačí pouze písemná darovací smlouva. Vlastnictví k nemovité věci vzniká, až když vložíte darovací smlouvu společně s návrhem na vklad vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí a proběhne úspěšně vkladové řízení. Za návrh na vklad do katastru nemovitostí zaplatíte státu správní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

převod nemovitosti v rodině

Právní ochrana dárce při darování pozemku

Darovací smlouva na pozemek kromě základních právních náležitostí může obsahovat také různá prohlášení stran k právní ochraně dárce k užívání pozemku také po jeho darování. V rámci darovací smlouvy lze zřídit tzv. věcné břemeno dožití pro dárce nebo zákaz zcizení a zatížení. Co to znamená?

Věcné břemeno dožití představuje možnost dárce nadále užívat darovanou nemovitost. Věcné břemeno dožití se zapisuje do katastru nemovitostí a je vázáno na nemovitosti až do smrti oprávněné osoby.

Právní ochranu dárce je možné posílit zřízením zákazu zcizení a zatížení pozemku. Tento právní institut chrání dárce tak, že obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost převést třetí osobě, zastavit, pronajmout. Zákaz zcizení a zatížení je zřizován pouze na určitou a přiměřenou dobu. Nejčastěji je spojen s trváním věcného břemene dožití.

Darovací smlouva na pozemek může obsahovat také další smluvní ujednání k právní ochraně dárce.

Darovací smlouva na pozemek

Darování pozemku a daně

Převod pozemku může být v určitých případech daňově výhodný. Při darování jsou osvobozeny od daně z příjmů dary, které:

  • daroval příbuzný v přímé či vedlejší linii, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • darovala osoba, která žila s obdarovaným alespoň jeden rok ve společné domácnosti před získáním bezúplatného daru.

Avšak v případě, že je darován pozemek, jehož hodnota přesahuje 5 mil. Kč, je obdarovaný povinen informovat o darování finanční úřad (až po darování). Jedná se však pouze o notifikační povinnost.

Obdarovaný je také následně povinen k dani z nemovitých věcí, která se hradí jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna následujícího roku po nabytí nemovitosti.

Obecně lze říci, že darování pozemku v rodině je daňově výhodné.

zpětvzetí návrhu na vklad

Pozor na chyby v darovací smlouvě

Nejčastější chybou při darování pozemku je nesprávné vymezení darované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem. Typickým příkladem velmi časté chyby objevující se v darovací smlouvě na pozemek je nerozlišování, zdali se jedná o pozemek stavební, nebo standardní pozemkovou parcelu. Pokud takovouto zdánlivou maličkost dárci či obdarovaní opomenou do darovací smlouvy uvést, katastrální úřad může zamítnout návrh na vklad. Další chybou, která může vést k zamítnutí, je nepřesné uvedení katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází. Tyto chyby časově a podstatně finančně komplikují převod nemovitosti. Vkladové řízení na katastru nemovitostí je pak zamítnuto a zbytečně propadne správní poplatek. Darovací smlouva na pozemek musí být bez těchto chyb.

Darovací smlouva na pozemek online

Darovací smlouva na pozemek online, rychle, odborně a za předem stanovenou cenu? Můžete se na nás obrátit. Darovací smlouvu připravíme náš právník do tří pracovních dnů.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva na pozemek

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.