Darování nemovitosti nezletilému

Darování nemovitosti nezletilému je možné při dodržení zákonného postupu. Jak darovat nemovitost nezletilému se dozvíte v dnešním článku
darování nemovitosti

Postup při darování nemovitosti nezletilému

V některých případech mají rodiče zájem darovat nemovitost svému nezletilému dítěti a nesprávně se domnívají, že darování je možné realizovat pouze podpisem darovací smlouvy. Postup při darování nemovitosti nezletilému je však následující:

Darování nemovitosti dítěti tedy vyžaduje souhlas opatrovnického soudu, kdy je dítěti ustanoven tzv. kolizní opatrovník pro řízení. Účast opatrovnického soudu je nutná, jelikož vyplývá přímo z občanského zákoníku, který stanovuje povinnost souhlasu soudu, když dítě nabývá nemovitost. Řízení u opatrovnického soudu je osvobozeno od soudního poplatku. Obvykle není řízení u opatrovnického soudu nikterak komplikované a zdlouhavé a opatrovnický soud schválí darování nemovitosti nezletilému bez obtíží.

Pokud darujete nemovitosti již zletilému dítěti, pak samozřejmě není nutné zajistit souhlas opatrovnického soudu k úspěšnému darování bytu, domu nebo pozemku.

darování nemovitosti nezletilému

Darování nemovitosti nezletilému

V rámci soudního řízení jsou řešeny důvody darování nemovitosti nezletilému a vždy se vychází z principu ochrany zájmů dítěte. Jakmile nezletilé dítě nabyde vlastnictví nemovitosti, pak další významnější právní jednání s nemovitostí budou opět vyžadovat souhlas opatrovnického soudu. Darování nemovitosti v rodině je zpravidla daňově výhodné, kdy se obvykle nehradí daň z příjmů (darovací daň již neexistuje), viz podrobněji níže v článku.


Věcné břemeno užívání pro rodiče

Rodiče nezletilého dítěte by měli zvážit, zda v rámci darování nemovitosti nezřídit také pro sebe věcné břemeno užívání nemovitosti, aby měli právo nemovitost užívat po nabytí zletilosti dítěte. Avšak zřízení věcného břemene pro rodiče rovněž podléhá souhlasu opatrovnického soudu.

Případně mohou rodiče také zvážit, zda svou právní ochranu užívání nemovitosti po darování dítěte neposílit rovněž zřízením zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti jakožto věcné právo zapsané v katastru nemovitostí společně s věcným břemenem dožití. Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti jako věcné právo lze zapsat do katastru od účinnosti nového občanského zákoníku, kdy obdarované dítě by bylo oprávněno převést nemovitost na třetí osobu, případně pronajmout, zatížit zástavním právem, apod., pouze na základě předchozího písemného souhlasu rodičů – dárců nemovitosti.

Mimo zřízení věcného břemene dožití a zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti lze zvážit ujednání dalších podmínek v darovací smlouvě. Jak bylo uvedeno výše, darovací smlouva a tyto věcná a jiná práva budou posuzována opatrovnickým soudem při schvalování darování nemovitosti nezletilému.

Darování nemovitosti se zřízením služebnosti

Darování nemovitosti nezletilému a daně

Darování nemovitosti nezletilému dítěti je daňově výhodné, jelikož mezi rodiči a dětmi se obvykle nehradí daň z příjmů v rámci darování. V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Darování nemovitosti nezletilému dítěti bude tedy obvykle osvobozeno od daně z příjmů. Pozor však na povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje svou hodnotou 5 mil. Kč. S tímto oznámením nejsou spojeny žádné poplatky. Neoznámením darování přesahující tuto hodnotu se však zbytečně vystavujete riziku pokuty od finančního úřadu.


Právní pomoc online

Řešíte darování nemovitosti nezletilému a potřebujete připravit darovací smlouvu (včetně případného zřízení věcného břemene a zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti) a návrh na opatrovnický soud. Můžete se na nás obrátit. Dokumentaci sepíšeme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

Důvody pro darování nemovitosti nezletilému dítěti mohou být různé. Pokud si nejste jisti, zda ve vašem případě bude darování úspěšné, můžete se na nás nezávazně obrátit k potřebné konzultaci.


Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti nezletilému

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.