Darování nemovitosti se zástavním právem

Řešíte darování nemovitosti, na které vázne zástavní právo. Jak řešit tuto situaci se rychle dozvíte v článku.

Darování nemovitosti se zástavním právem

Před darováním nemovitosti je vhodné zkoumat výpis z katastru nemovitostí, ze kterého se můžete například dozvědět, že na nemovitosti vázne zástavní právo k nějaké pohledávce. Toto zástavní právo zřídil pravděpodobně dárce k zajištění svého dluhu nebo ve prospěch zajištění třetí osoby. Pokud na nemovitosti nevázne rovněž zákaz zcizení nemovitosti, pak lze obvykle darování nemovitosti se zástavním právem sice realizovat, avšak dárce jako původní vlastník by se vystavil riziku postihu od věřitele, jelikož zástavní smlouvy zpravidla obsahují ujednání zakazující nakládat s nemovitostí bez souhlasu věřitele.

darování nemovitosti se zástavním právem


Před darováním se domluvte s bankou

Obvyklým věřitelem ve prospěch kterého bylo zřízeno zástavní právo je banka. Před samotným podpisem darovací smlouvy je vhodné získat písemný souhlas banky k darování nemovitosti k eliminaci rizika porušení zástavní smlouvy a souvisejícího vzniku smluvních pokut. Pokud na nemovitosti vázne rovněž zákaz zcizení ve prospěch banky, pak bude nutné přiložit písemný souhlas banky s převodem nemovitosti také jako přílohu návrhu na vklad pro katastr nemovitostí. Obdarovaný by měl smluvně vyloučit, že převodem vlastnického práva k nemovitosti přechází na něj také dluh zajištěný zástavním právem.

Banka bude vyžadovat před vydáním souhlasu s převodem nemovitosti předložení návrhu darovací smlouvy na nemovitost. Darování nemovitosti se zástavním právem je tedy možné, ale je nutné dodržet určitý formální postup.


Darovací smlouva pro banku online

Potřebujete připravit návrh darovací smlouvy pro banku? Můžete se na nás obrátit. Darovací smlouvu připravíme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.


sepsání darovací smlouvy

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Co je potřeba k žádosti o rozvod
Pracovní právo

Právní rady v případě neplatné výpovědi z práce

Když vám zaměstnavatel dá výpověď, může to být velmi stresující. Důležité ale je vědět, že ne každá výpověď je automaticky platná a spravedlivá. Všechno závisí na konkrétních okolnostech a na tom, jak je tato situace v souladu se zákonem a se soudní praxí. Více poradíme v článku.

Celý článek
návrh na rozvod dohodou
Rodinné právo

Návrh na rozvod dohodou

Rozvod manželství je nepříjemná životní událost, kterou je však možné vyřešit poměrně rychle tzv. rozvodem dohodou. Více v článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti se zástavním právem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.