Postup darování nemovitosti

Jak postupovat, když si přejete darovat nemovitost, se rychle dozvíte v tomto článku.
darovací smlouva na byt

Postup darování nemovitosti

Darování nemovitosti je oblíbené řešení převodu nemovitosti zejména v rodině. Postup darování nemovitosti je poměrně snadný, kdy je nutné splnit tyto dva kroky:

  • sepsat a podepsat darovací smlouvu na nemovitost (nezapomeňte, že podpisy dárce i obdarovaného musí být úředně ověřeny);
  • podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy přílohou návrhu je darovací smlouva (vlastníkem nemovitosti se obdarovaný stane až úspěšným vkladem, o čemž budete katastrem písemně vyrozuměni).


Nejčastější chybou v darovací smlouvě na nemovitost je nesprávná definice převáděné nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem, což zpravidla vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru a zbytečnému propadnutí správního poplatku. Postup darování nemovitosti není nikterak složitý, ale je nutné dodržet formální náležitosti zákona k úspěšnému převodu nemovitosti.


Daň darování nemovitosti

Darování nemovitosti v rodině je zpravidla daňově výhodné, jelikož je převod osvobozen od daně z příjmů (darovací daň již neexistuje). Konkrétně jsou osvobozeny darování:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.


Pozor však na situace, kdy hodnota nemovitosti převyšuje 5 mil. Kč. V takovém případě vzniká povinnost informovat finanční úřad o tomto darování, kdy v opačném případě hrozí sankce.

Po nabytí vlastnictví vznikne obdarovanému povinnost hradit daň z nemovitých věcí.

Postup darování nemovitosti často zahrnuje v rodině diskuzi nad daňovými aspekty darování.

postup darování nemovitosti


Dožití dárce v nemovitosti

Při převodu nemovitosti v rodině je rovněž často poptáváno, aby dárce mohl nemovitost užívat bez omezení až do své smrti. Řešením je zřízení:

  • věcného břemene dožití;
  • zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti (doporučujeme ujednat společně s věcným břemenem k posílení právní ochrany dárce. Tento zákaz neumožňuje novému vlastníkovi bez souhlasu dárce převést nemovitost na třetí osobu, pronajmout nemovitost, zatížit, apod.).


Věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení nemovitosti nemusí být sepisován na samostatné listině, ale přímo v darovací smlouvě.

Postup darování nemovitosti tedy zahrnuje také zvážení právní ochrany dárce pro budoucí užívání nemovitosti.

darovací smlouva s věcným břemenem


Darovací smlouva online a od právníka

Potřebujete darovací smlouvu na nemovitost? Můžete se na nás obrátit. Darovací smlouvu sepíšeme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.


Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Postup darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.