Jak darovat část nemovitosti

Jak darovat část nemovitosti poradíme v tomto článku.
jak darovat část nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině

Jak darovat část nemovitosti je spojení, které často vyhledávají zájemci o darování nemovitosti v rodině. Darování je obecně oblíbené řešení převodu nemovitosti v rodině. K zajištění úspěšného darování nemovitosti je zapotřebí mít správně sepsanou darovací smlouvu a návrh na vklad na katastr nemovitostí.

Jak darovat část nemovitosti – rodinného domu

Pokud jste vlastníkem rodinného domu nebo jeho spoluvlastníkem, můžete svou nemovitost nebo její část zpravidla darovat. Zákonné předkupní právo ostatních spoluvlastníků nemovitosti bylo zrušeno až na drobnou výjimku spojenou se vznikem spoluvlastnictví pořízením pro případ smrti nebo následkem jiné právní skutečnosti kterou, nemohli spoluvlastníci ovlivnit.

Vlastník nemovitosti může dle své úvahy darovat různě velké části domu různým osobám. Situace, kdy např. rodiče obdarují své děti odlišně velkými podíly na jedné nemovitosti, je tak zcela běžná.  

Jak darovat část nemovitosti – bytu

V praxi se setkáváme se situací, kdy si dárce nechá podíl na bytu jako pojistku na „horší časy“ a druhý podíl daruje jinému rodinnému příslušníkovi. Obecně je takový postup možný. Je však třeba dát pozor na to, že v určitých případech může být spoluvlastnictví bytové jednotky vyloučeno. Nejčastěji by se pak takový zákaz vyskytoval ve stanovách společenství vlastníků jednotek. Ačkoliv se nejedná o běžnou praxi, zákon možnost zákazu spoluvlastnictví jednotky připouští a je tedy lepší vždy stanovy před převodem zkontrolovat.

jak napsat darovací smlouvu na nemovitost

Jak darovat část nemovitosti – pozemku

Pokud se rozhodneme darovat část pozemku existují dvě možnosti. Můžeme darovat tzv. ideální spoluvlastnický podíl o určité velikosti na pozemku a obdarovaný se pak stane spoluvlastníkem celého pozemku. Zjednodušeně řešeno pak každému spoluvlastníkovi patří určitý podíl na pozemku, který však není přesně prostorově vymezen. V případě pozemku, na kterém například plánujeme stavět, je pak žádoucí zvážit faktické rozdělení pozemku na více celků, a to pomocí tzv. geometrického plánu, kterým dojde k oddělení určité části pozemku od původního pozemku a vzniká nový samostatný pozemek s vlastním parcelním číslem.

Jak darovat část nemovitosti může být někdy snadné a v jiných případech je vhodné nechat vypracovat geometrický plán.

Právní ochrana dárce

S otázkou jak darovat část nemovitosti je často také spojeno řešení právní ochrany dárce k užívání nemovitosti po jejím darování.

Právní ochranu dárce lze rozdělit na dva základní instituty, a to věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení.

Základním institutem právní ochrany dárce je všeobecně známé věcné břemeno dožití. Věcné břemeno dožití lze zřídit samostatnou listinou nebo jako součást darovací smlouvy, což je lepší varianta, neboť v případě dodatečného zřizování vzniká riziko, že jej současný majitel, ačkoliv se bude jednat o rodinného příslušníka, neumožní zapsat. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme, aby dárce zvážil zřízení věcného břemene již v samotné darovací smlouvě.

K posílení právní ochrany dárce pak připadá v úvahu zřízení zákazu zcizení a zatížení. Tento zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti právně chrání dárce tak, že obdarovaný člen rodiny nemůže bez souhlasu dárce nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, apod. Tento institut doporučujeme zřídit společně s věcným břemenem dožití.

V rámci darování pouze části rodinného domu doporučujeme také uzavřít písemnou dohodu vymezující, kdo bude užívat konkrétní části nemovitosti po darování, které části nemovitosti budou užívány společně a jak se budou dělit náklady na energie a opravy darované nemovitosti.

jak darovat část nemovitosti

Jak je to s „darovací daní“

Při darování nemovitosti je vhodné předem vyřešit případnou daňovou zátěž pro zúčastněné osoby. V současné době je sice darovací daň zrušena, ale de facto je součástí daně z přijmu. Zákon stanovuje okruh osob, které jsou od této daně osvobozeny. Jedná se o dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Darovací smlouva online

Řešíte jak darovat část nemovitosti? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Darovací smlouvu a návrh na vklad pro část nemovitosti připravíme rychle, online a odborně. Za právní kvalitu darovací smlouvy odpovídá náš advokát.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak darovat část nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.