Kupní smlouva na byt

Kupní smlouva na byt. Jaká jsou právní specifika a doporučení při sepsání? Právní pomoc online.
darovací smlouva na byt

Kupní smlouva na byt a vymezení jednotky

K úspěšnému převodu bytu je potřebná příprava a podpis kupní smlouvy včetně podání návrhu na vklad na příslušném katastru nemovitostí (přílohou takového návrhu na vklad je kupní smlouva na byt). Podpisy prodávajícího a kupujícího na kupní smlouvě na byt musí být úředně ověřeny.

Kupní smlouva na byt musí obsahovat správné vymezení bytové jednotky dle katastrálního zákona a občanského zákoníku. V opačném případě obvykle nastane zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitosti s propadnutím uhrazeného správního poplatku.

Zejména je nutné správné určení jednotky v kupní smlouvě na byt tak, zda se jedná o jednotku vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů nebo již o jednotku vymezenou dle nového občanského zákoníku. Rovněž nesmí být opomenuty spoluvlastnické podíly na souvisejících pozemcích a společných částech bytového domu.

V rámci koupě bytu je vhodné také zkontrolovat, zda související garáž nebo sklep není vymezena na jiném listu vlastnictví než jednotka, která je převáděna na kupujícího. Neuvedení sklepu nebo garáže v kupní smlouvě takto samostatně vedené v katastru nemovitostí bude obvykle znamenat, že nebudou převedeny na kupujícího a je nutné podat opět další návrh na vklad s novou kupní smlouvou pro tyto části s povinností hradit další správní poplatek na katastru.


Kontrola právního stavu bytu

Kupní smlouva na byt je výsledkem snahy kupujícího nalézt ideální byt dle lokality, dispozic, vzhledu bytu a jiných preferencí kupujícího. Doporučuji však neopomenout realizovat také právní kontrolu nemovitosti před podpisem kupní smlouvy na byt. Více o právní kontrole nemovitosti se dozvíte v článku „Kontrola právního stavu nemovitosti: Riziko převzetí dluhu prodávajícího?“

Kupní smlouva na byt


Kupní smlouva na byt od developera

Jestliže řešíte koupi bytu od developera, pak obvykle uzavření kupní smlouvy předchází uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Koupě bytu od developera je poměrně specifická od koupě přímo od běžného vlastníka. Více informací při řešení koupě bytu od developera získáte v článku „Právní článek: Koupě bytu od developera“.

Koupě bytu od developera je v určitém smyslu specifická. Jelikož se jedná o koupi bytu v novostavbě a na jedné straně je zájemce obvykle v pozici běžného spotřebitele a na druhé straně je developer v pozici silnější smluvní strany, pak je obvykle náročnější připomínkování a úprava smluvní dokumentace. Z naší právní praxe však vyplývá, že lze také s developerem vyjednat „férovější“ nastavení převodní dokumentace tak, aby nebylo nastavení podmínek tak jednostranné ve prospěch developera.

Kupní smlouva na byt s hypotékou

Koupě bytu zatíženého hypotékou je dnes již poměrně běžná záležitost, která nemusí být problematická. Máme několik možností řešení, které se běžně využívají. Zpravidla se využije předčasné splacení současné hypotéky na nemovitosti nebo převzetí původní hypotéky kupujícím. Více se dozvíte v článku „Kupní smlouva na nemovitost zatíženou hypotékou„.

Kupní smlouva na byt od právníka

Kupní smlouva na byt bez starostí a na míru vašich potřeb? Můžete využít našich právních služeb, kdy se specializujeme na nemovitostní právo. Právní službu poskytneme rychle, odborně, online a za předem dohodnutou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kupní smlouva na byt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.