Kupní smlouva na nemovitost 2022

Plánujete v letošním roce prodávat nebo kupovat nemovitost. Pak uvítáte náš článek k právním aspektům převodu nemovitosti.
kupní smlouva na nemovitost 2022

Kupní smlouva na nemovitost – jaká obnáší rizika ?

V případě, že zvažujete nákup nebo prodej nemovitosti bezpochyby budete potřebovat kvalitní a precizně vypracovanou kupní smlouvu, která ochrání vaše majetkové zájmy. V rámci převodu nemovitosti koupí můžeme dle naší praxe upozornit alespoň na následující:

 • základem úspěšného převodu jsou správně vymezeny nemovitosti v kupní smlouvě (nesprávná definice v rozporu s katastrálním zákonem obvykle vede k zamítnutí převodu vlastnictví na katastru nemovitostí a tím dojde ke ztrátě správního poplatku ve výši 2000,- Kč a dalším komplikacím);
 • volba způsobu úhrady kupní ceny, kdy převod bez advokátní, bankovní či notářské úschovy je obvykle rizikový;
 • mimo kontrolu technického stavu nemovitosti je vhodné zajistit kontrolu právního stavu nemovitosti (kontrola právních vad na úplném výpisu z katastru nemovitostí, rovněž kontrola bezdlužnosti prodávajícího, atd.);
 • zejména v případě převodu domu nebo bytu je vhodné uvést přesný technický stav budovy nebo jednotky a důkladně definovat jejich vady (stanovení veškerých vad v kupní smlouvě na nemovitost ke snížení rizika případných soudních sporů);
 • pokud nemovitost neprodáváme v rodině je vhodné si také ověřit případnou výši a korektnost smluvních pokut, aby výše smluvních pokut byla přiměřená a účelná;
 • kontrola a revize smluvních ujednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy a obdobná ustanovení, která by vás poškozovala nebo znevýhodňovala;
 • v neposlední řadě pak rozhodnutí, kdo bude hradit správní poplatek na katastru nemovitostí.

Pozor: Vlastníkem nemovitosti se stává kupující až ve chvíli, kdy dojde k úspěšnému zápisu vlastnictví na katastru nemovitostí. Vlastnictví tedy nevzniká samotným podpisem kupní smlouvy. Důležité je tedy podání návrhu na vklad na příslušném katastru nemovitostí.

smlouva o smlouvě budoucí kupní

Kupní smlouva na nemovitosti 2022 a základní právní náležitosti

Zcela základní náležitosti kupní smlouvy na nemovitost:

 • označení prodávajícího a kupujícího;
 • přesné vymezení nemovité věci;
 • závazek prodávající předat nemovitost kupujícímu a převést vlastnictví na kupujícího a závazek kupujícího přijmout nemovitost a uhradit kupní cenu;
 • stanovení kupní ceny a způsobu její úhrady;
 • závěrem místo a den podpisu a samotný podpis prodávajícím a kupujícím (úředně ověřeny).

S ohledem na hodnotu transakce doporučujeme využít služeb advokáta k odbornému sepisu kupní smlouvy.

Kontrola právního stavu nemovitosti

Koupě nemovitosti zatížené hypotékou

Koupě nemovitosti zatížené hypotékou? Možnosti řešení jsou například následující:

 • prodávající doplatí původní hypotéku z kupní ceny nemovitosti; nebo
 • kupující převezme původní hypotéku.

Kupní smlouva na nemovitost zatíženou hypotékou by měla být sepsána dostatečně precizně, aby stanovila postup zvoleného řešení k právní ochraně klienta.

kupní smlouva na nemovitost 2022

Kontrola kupní smlouvy právníkem

Pokud jste na smluvní straně, které byla kupní smlouva předložena opačnou stranou, tak je hodné zvážit kontrolu smlouvy právníkem. Právní kontrola smlouvy vám může pomoci v budoucnu ochránit váš majetek a pomůže předejít případným sporům po podpisu smlouvy.

Kupní smlouva na nemovitost online

Specializujeme se na převody nemovitostí. Soustředíme se na poskytování právní pomoci online, abychom klientovi ušetřili čas a dostala se mu rychlá a efektivní právní pomoc za předem stanovenou cenu. Můžete nás nezávazně kontaktovat k nacenění právní pomoci.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kupní smlouva na nemovitost 2022

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.