Kupní smlouva na rodinný dům

Řešíte koupi rodinného domu a potřebujete právní pomoc? Komplexní právní služby v nemovitostním právu.
kupní smlouva na rodinný dům

Převod nemovitosti dle vzoru?

Kupní smlouva na rodinný dům je klíčovým právním dokumentem k nabytí vlastnictví nemovitosti. Na internetu je řada vzorů ke stažení různé právní kvality. Převod rodinného domu obvykle představuje transakci v řádech milionů korun a zadlužení hypotečním úvěrem na desetiletí. Opravdu si přejete takovou životní transakci řešit vzorem z internetu?

Na co si dát obecně pozor v rámci kupní smlouvy na rodinný dům:

  • vymezení rodinného domu a souvisejících pozemků v souladu s katastrálním zákonem;
  • podmínky úhrady kupní ceny;
  • kontrolu právního stavu nemovitosti;
  • specifikaci vad nemovitosti;
  • nevyvážené nastavení výše smluvní pokuty;
  • neférové smluvní ujednání;
  • stanovení, kdo hradí správní poplatek na katastru nemovitostí.


Vlastníkem nemovitosti se kupující stane až úspěšným vkladem vlastnictví na katastru nemovitostí. Nepostačuje tedy pouze podpis kupní smlouvy na rodinný dům, ale je nutné také podání návrhu na vklad na katastru.


Kupní smlouva na rodinný dům

Dobrých nemovitostí, které představují „vysněné“ bydlení, je často nedostatek, což vede v některých případech k situacím, že kupující uspíší podpis kupní smlouvy nemovitosti, aniž by provedl důslednou kontrolu také právního stavu nemovitosti.

Kupní smlouva na rodinný dům by měla obsahovat stanovení jakýkoliv právních vad nemovitosti a případné ujednání o jejich odstranění ve stanovení lhůtě a podmínek včetně zajištění dodržení ujednání smluvní pokutou.

Základní právní kontrolu nemovitosti lze realizovat prostudováním úplného výpisu z katastru nemovitostí, kdy lze zjistit případné věcné břemena váznoucí na rodinném domě a souvisejících pozemcích, věcná práva třetích osob, poznámky spornosti, exekuce, aj.

Také lze provést základní kontrolu bezdlužnosti prodávajícího nemovitosti zajištěním výpisu z Centrální evidence exekucí, a to na České poště.

Právní kontrolu nemovitosti lze provést také „hloubkovou“, a to prostudováním předchozích nabývacích titulů k nemovitosti. Je na zvážení každého kupujícího, zda pod časovým tlakem podepíše kupní smlouvu na rodinný dům bez právní kontroly nemovitosti.

kupní smlouva na rodinný dům


Pozor na předcházející smlouvy k převodu rodinného domu

Kupní smlouva na rodinný dům často navazuje na předchozí smlouvy, a to například rezervační smlouvu na nemovitost nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva na rodinný dům by měla reflektovat ujednání z těchto předcházejících smluv, kdy v opačném případě často vzniká riziko smluvní pokuty pro porušení některých podmínek těchto smluv.

Vždy je nutné kupní smlouvu chápat v celkovém kontextu veškerých smluvních ujednání z předcházejících a souvisejících smluv (například pro bankovní financování koupě)


Advokátní úschova kupní ceny

Kupní cenu za nemovitost nedoporučujeme hradit napřímo prodávajícímu před nabytím vlastnictví k rodinnému domu, ale využít k úhradě kupní ceny nemovitosti notářskou, advokátní nebo bankovní úschovu kupní ceny.

Smlouva o úschově kupní ceny rodinného domu nastaví podmínky výplaty prodávajícímu, které jsou zpravidla spojeny s úspěšným převodem vlastnictví na katastru nemovitostí pro kupujícího a také s případným výmazem některých jiných věcných práv dle dohody kupujícího a prodávajícího. Podmínky úschovní smlouvy se samozřejmě reflektují do textu kupní smlouvy na rodinný dům a pozemků.

V rámci naší specializace na nemovitostní právo poskytujeme advokátní úschovu kupní ceny, a to samostatně nebo při využití přípravy kupní smlouvy na rodinný dům. Advokát je pojištěn pro odpovědnost za škodu klientovi plynoucí také z advokátní úschovy, a proto považujeme advokátní úschovu za bezpečnou úschovu kupní ceny nemovitosti.


Kontrola a revize kupní smlouvy od protistrany

Při koupi nemovitosti často nastávají případy, kdy kupní smlouva na rodinný dům je již připravena realitní kanceláří nebo právníkem prodávajícího. Kupujícímu lze doporučit vždy provést důslednou kontrolu kupní smlouvy a případně žádat její revizi – úpravu podmínek tak, aby kupní smlouva na rodinný dům představovala vyvážená a férová ujednání pro obě strany převodu nemovitosti.

smlouva o smlouvě budoucí kupní


Kupní smlouva na rodinný dům od právníka a online

Řešíte koupi rodinného domu a potřebujete právní pomoc? Specializujeme se na nemovitostní právo, kdy můžete využít našich právních služeb. Právní pomoc rychle, online a odborně.Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kupní smlouva na rodinný dům

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.