Majetkové vypořádání po rozvodu

Jak na majetkové vypořádání po rozvodu k řešení manželského majetkového práva se dozvíte v tomto článku.
darovací smlouva s věcným břemenem

Rozvod a společné jmění manželů

Společné jmění manželů vzniká automaticky uzavřením manželství a obsahuje jak majetek, tak dluhy. Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství a je nutné následně provést vypořádání.

Pokud však není provedeno majetkové vypořádání po rozvodu ani do tří let od zániku manželství, pak se uplatňují tyto pravidla:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá;
  • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné;
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.


Jestliže si nepřejete, aby se uplatnila výše uvedená pravidla a přejete si vyřešit majetkové vztahy po rozvodu, pak bude nutné provést vypořádání.


Dohoda nebo soud?

Majetkové vypořádání po rozvodu lze realizovat:


Pokud si přejete vypořádat majetkové vztahy po rozvodu „snadno a rychle“, pak je ideálním řešením dohoda o vypořádání společného jmění manželů. Jestliže dohoda není možná, pak nezbývá než zahájit soudní řízení o vypořádání společného jmění manželů. 

Při soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů se uplatňují tyto zásady:

  • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné;
  • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek;
  • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek;
  • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí;
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost;
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.


Majetkové vypořádání po rozvodu online

Potřebujete konzultovat s právníkem majetkové vypořádání po rozvodu, připravit dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo zastoupit v soudním řízení? Můžete se na nás nezávazně obrátit.Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Majetkové vypořádání po rozvodu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.