Rozvod manželství s dětmi

Jak řešit rozvod manželství s dětmi se dozvíte v článku naší advokátky.
rozvod dohodou

Rozvod manželství s dětmi

Rozvod manželství s dětmi nelze provést do doby než je rozhodnuto o péči o nezletilé děti v době po rozvodu manželství. Rozhodnutí o péči provede soud, který také stanoví formu péče o nezletilé děti po rozvodu.

Pokud mají tedy manželé nezletilé dítě, soud manželství nerozvede do doby rozhodnutí o poměrech dítěte v době po rozvodu.

Rozvod manželství může realizovat pouze soud, a to návrhem jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů. Návrh na rozvod manželství nemůže podat například tchyně.

Příslušný soud pro rozvod manželství s dětmi je soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Pokud není takový soud, pak je příslušný soud manžela, který nepodal návrh na rozvod manželství, a není ani takový soud, tak je příslušný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

Soudní poplatek za rozvod manželství je ve výši 2.000,- Kč.

rozvod dohodou


Výlučná, střídavá nebo společná péče?

Právní možnosti péče o nezletilé děti po rozvodu manželství vymezuje občanský zákoník na:

  • Výlučná péče o dítě jednoho z rodičů;
  • Společná péče o dítě; a
  • Střídavá péče.


Soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.

Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám.

Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.

rozvod manželství s dětmi


Rozvod dohodou

Rozvod manželství s dětmi je nejvhodnější řešit prostřednictvím tzv. rozvodu dohodou. K tomuto rozvodu je nutné splnit tyto podmínky:

  • Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (pojem nežijí nutně neznamená, že manželé musí již žít odděleně);
  • Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil;
  • Manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.


Rozvod dohodou jakožto nesporný rozvod představuje zpravidla nejrychlejší a nejméně nákladné řešení pro rozvod manželství s dětmi.


Sporný a ztížený rozvod

Sporný a ztížený rozvod nastává v případech, kdy se manželé nejsou schopni dohodnout na rozvodu, kdy obvykle je prodlužováno a sporné také svěření nezletilého dítěte do péče.

Tyto druhy rozvodu manželství jsou zpravidla časově delší a nákladnější než rozvod dohodou.

Více o sporném rozvodu se dozvíte v článku kliknutím ZDE.

Ztížený rozvod je specifickým případem pro rozvod manželství s dětmi, kdy soud manželství nerozvede když je rozvod v rozporu:

  • Se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo
  • Se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.


Rozvodový právník online

Pokud řešíte rozvod manželství s dětmi a potřebujete právní pomoc, pak se na nás můžete obrátit. Právní pomoc poskytujeme také online bez nutnosti osobní schůzky.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Rozvod manželství s dětmi

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.