Rozvod manželství s dětmi

Jak řešit rozvod manželství s dětmi se dozvíte v článku naší advokátky.
rozvod dohodou

Rozvod manželství s dětmi

Rozvod manželství s dětmi nelze provést do doby než je rozhodnuto o péči o nezletilé děti v době po rozvodu manželství. Rozhodnutí o péči provede soud, který také stanoví formu péče o nezletilé děti po rozvodu.

Pokud mají tedy manželé nezletilé dítě, soud manželství nerozvede do doby rozhodnutí o poměrech dítěte v době po rozvodu.

Rozvod manželství může realizovat pouze soud, a to návrhem jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů. Návrh na rozvod manželství nemůže podat například tchyně.

Příslušný soud pro rozvod manželství s dětmi je soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Pokud není takový soud, pak je příslušný soud manžela, který nepodal návrh na rozvod manželství, a není ani takový soud, tak je příslušný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

Soudní poplatek za rozvod manželství je ve výši 2.000,- Kč.

rozvod dohodou


Výlučná, střídavá nebo společná péče?

Právní možnosti péče o nezletilé děti po rozvodu manželství vymezuje občanský zákoník na:

  • Výlučná péče o dítě jednoho z rodičů;
  • Společná péče o dítě; a
  • Střídavá péče.


Soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.

Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám.

Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.

rozvod manželství s dětmi


Rozvod dohodou

Rozvod manželství s dětmi je nejvhodnější řešit prostřednictvím tzv. rozvodu dohodou. K tomuto rozvodu je nutné splnit tyto podmínky:

  • Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (pojem nežijí nutně neznamená, že manželé musí již žít odděleně);
  • Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil;
  • Manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.


Rozvod dohodou jakožto nesporný rozvod představuje zpravidla nejrychlejší a nejméně nákladné řešení pro rozvod manželství s dětmi.


Sporný a ztížený rozvod

Sporný a ztížený rozvod nastává v případech, kdy se manželé nejsou schopni dohodnout na rozvodu, kdy obvykle je prodlužováno a sporné také svěření nezletilého dítěte do péče.

Tyto druhy rozvodu manželství jsou zpravidla časově delší a nákladnější než rozvod dohodou.

Více o sporném rozvodu se dozvíte v článku kliknutím ZDE.

Ztížený rozvod je specifickým případem pro rozvod manželství s dětmi, kdy soud manželství nerozvede když je rozvod v rozporu:

  • Se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo
  • Se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.


Rozvodový právník online

Pokud řešíte rozvod manželství s dětmi a potřebujete právní pomoc, pak se na nás můžete obrátit. Právní pomoc poskytujeme také online bez nutnosti osobní schůzky.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Rozvod manželství s dětmi

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.