Vypořádání nemovitosti po rozvodu

Řešíte vypořádání nemovitosti po rozvodu manželství? Poradíme rychle v tomto článku.
Vypořádání nemovitosti po rozvodu

V tomto článku rychle poradíme, když řešíte vypořádání nemovitosti po rozvodu, která je ve společném jmění manželů, a to při:

 • rozvodu dohodou;
 • po rozvodu manželství, kdy neproběhnul rozvod dohodou;
 • při situaci, kdy uplynuly již tři roky od rozvodu manželství a nemovitost je stále na katastru zapsána v režimu společného jmění manželů.

V rámci vypořádání nemovitosti po rozvodu se jedná o vypořádání společného jmění manželů, které tvoří majetek i dluhy. Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, avšak s výjimkou toho co:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů;
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl;
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech;
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví;
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Součástí společného jmění manželů je rovněž zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů a v některých případech také podíl manžela v obchodní korporaci.


Vypořádání nemovitosti po rozvodu dohodou

Řešení vypořádání nemovitosti ve společném jmění manželů je snadné v případě, kdy manželé zvolí rozvod dohodou.

Občanský zákoník vymezuje zákonné podmínky pro nesporný rozvod takto:

 • ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (pojem nežijí nutně neznamená, že manželé musí již žít odděleně),
 • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
 • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Důležité je, aby rozvedení manželé po rozvodu manželství provedli bez zbytečného odkladu vypořádání nemovitosti na katastru nemovitostí dle uzavřené dohody o úpravě svých majetkových poměrů.

Jak na rozvod dohodou

Vypořádání nemovitosti, když nebyl rozvod dohodou

Když se manželé nejsou schopni dohodnout na rozvodu manželství, pak zpravidla nastupuje tzv. sporný rozvod, kde jsou zjišťovány příčiny rozvratu manželství. Rozvodový soud manželství nerozvede do doby než bude rozhodnuto o péči o nezletilé dítě v době po rozvodu manželství. Po vyřešení péče o nezletilé dítě se projedná u soudu samotný rozvod manželství.

Rozvodem manželství však není automaticky vypořádáno společné jmění manželů.

Vypořádání nemovitosti po rozvodu v případě sporného rozvodu vyžaduje, aby se manželé po rozvodu manželství:

 • dohodli na vypořádání společného jmění manželů, a to včetně vypořádání nemovitosti po rozvodu manželství (a tuto dohodu reflektovali na katastru nemovitostí u nemovitosti); nebo
 • jeden z manželů podal návrh soudu na vypořádání společného jmění manželů, když se manželé nejsou schopni dohodnout.

Rovněž je podstatné, aby návrh na soudní vypořádání společného jmění manželů byl podán nejpozději do tří let od zániku společného jmění manželů. Vypořádání nemovitosti po rozvodu vyžaduje tedy aktivní jednání manželů.

Vypořádání nemovitosti po rozvodu

Zákonná domněnka vypořádání nemovitosti

Nedojde-li do tří let od zániku společného jmění (rozvodu manželství) k vypořádání nemovitosti a nebyl podán ani návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že vypořádání nemovitosti po rozvodu proběhlo tak, že nemovitost je v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů (jejich podíly jsou stejné).

Tato situace je pro bývalé manžele složitá, protože nemovitost je nadále v katastru nemovitostí zapsána v režimu společného jmění manželů (což komplikuje jakékoliv dispozice s nemovitostí). Pokud manželé uzavřeli dohodu o vypořádání nemovitosti po rozvodu, ale pouze opomněli reflektovat dohodu do katastru nemovitostí, pak je situace nepříjemná pro toho z manželů, který dle dohody měl získat vlastnictví nemovitosti.

Řešení situace je obvykle následující:

 • změna režimu společného jmění manželů u nemovitosti v katastru nemovitostí na spoluvlastnictví;
 • změna vlastnictví nemovitosti v katastru dle „skutečné“ dohody manželů (obvykle se řeší převod podílu darovací nebo kupní smlouvou).

Rovněž je nutné provést posouzení vhodného postupu z hlediska daňově optimálního řešení pro rozvedené manžele.

Právní pomoc pro vypořádání nemovitosti po rozvodu

Řešíte tuto životní situaci a nevíte si rady? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Poskytujeme právní pomoc online v nemovitostním a rodinném právu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Vypořádání nemovitosti po rozvodu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.