Darovací smlouva na nemovitost online

Potřebujete rychle darovat nemovitost? Právní pomoc k úspěšnému darování lze poskytnout online bez nutnosti osobní schůzky.
darovací smlouva na nemovitost online

Darování jako oblíbená forma převodu nemovitosti v rodině

Převod nemovitosti lze snadno realizovat prostřednictvím darování. Darovací smlouva na nemovitost online je naše specializace. Darováním se běžně převádí vlastnické právo k pozemkům, domům nebo bytům v rámci rodinných vztahů. K převodu nemovitosti postačí uzavření platné darovací smlouvy dle občanského zákoníku a podání návrhu na vklad na katastru nemovitostí (úspěšný převod vlastnictví nemovitosti na katastru nemovitostí).

Darovací smlouva na byt vzor

Jak úspěšně darovat nemovitost

Darovací smlouva na nemovitost musí obsahovat alespoň následující náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • definici darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran (ověřené podpisy).

Uvedené náležitosti jsou však pouze základní, proto doporučujeme využít právní pomoci k přípravě smlouvy na míru potřeb konkrétního převodu nemovitosti.

Darovací smlouva na nemovitost online je spojení, které obvykle vyhledávají zájemci o sepsání smlouvy bez nutnosti osobní schůzky v kanceláři.

darovací smlouva na nemovitost online

Daňové aspekty darování

Darovací daň byla již zrušena a místo toho zahrnuta pod daň z příjmů jako forma bezúplatného příjmu. To znamená, že darování je daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy. 

Pro rodinné příslušníky je však darování daňově výhodné. Od daně z příjmů jsou totiž osvobozeny dary od:

  • příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

I přes to, že se ve vašem případě bude jednat o osvobozený příjem, existuje zde povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje hodnotu 5 mil. Kč. Pokud takové darování neoznámíte, může vám být zbytečně uložena pokuta od finančního úřadu.

Darovací smlouva na nemovitost online je spojení, které zahrnuje také případné řešení daňových aspektů darování.

Možnosti právní ochrany dárce po darování

Darovací smlouva na nemovitost online nemusí zahrnovat pouhé darování, ale také zajištění právní ochrany dárce. Při převodu nemovitostí mezi rodiči a dětmi často dochází k situacím, kdy si rodiče přejí i nadále v nemovitosti bydlet. V takovém případě je základem právní ochrany dárce zřízení věcného břemene doživotního a bezplatného užívání.

Dohoda o zřízení věcného břemene může být součástí samotné darovací smlouvy a lze tak ušetřit náklady na poplatek pro katastr nemovitostí. Další výhodou věcného břemene je, že nemusí sloužit pouze dárci nemovitosti, ale může být vymezeno i pro další osoby, které budou s dárcem v nemovitosti pobývat.

Pro posílení právní ochrany dárce doporučujeme dohodnout si také zákaz zcizení a zatížení nemovitosti, a to jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Tento zákaz znemožňuje obdarovanému bez souhlasu dárce převést nemovitost na třetí osobu, pronajmout nemovitosti, zatížit atd. Stejně jako u dohody o zřízení věcného břemene, lze zákaz zcizení a zatížení zahrnout do darovací smlouvy.  

Darovací smlouva na nemovitost online tak může zahrnovat i zřízení věcného břemene a zákazu zcizení a zatížení nemovitosti.

Vypořádání mezi sourozenci?

Další častou otázkou při převodu nemovitostí v rodině je vypořádání majetku mezi sourozenci již za života rodičů v případě, kdy je nemovitost darována pouze jednomu z dětí. Řešením této situace je sepsání dohody o vypořádání majetku mezi sourozenci. Tato dohoda není výslovně upravena zákonem, a proto je důležité věnovat pozornost jejímu sepsání. Opět doporučujeme obrátit se na právníka a neriskovat případné právní komplikace.

Vypořádání majetku mezi sourozenci však není podmínkou pro darování nemovitosti v rodině. Hlavní slovo má vůle dárce.

Darovací smlouva na nemovitost online

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete kvalitní smlouvu a návrh na vklad pro katastr. Smlouva o darování nemovitosti od právníka a online je naše specializace. Ceník právní pomoci naleznete kliknutím níže.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva na nemovitost online

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.