Darování nemovitosti vnoučatům

Jak na darování nemovitosti vnoučatům se dočtete v tomto článku.
darování nemovitosti vnoučatům

Náležitosti smlouvy o darování nemovitosti

Řešíte darování nemovitosti vnoučatům? Budete potřebovat sepsat darovací smlouvu a podat návrh na vklad na katastru nemovitosti.

Smlouva o darování nemovitosti musí splňovat alespoň tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • vymezení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran (podpisy musí být úředně ověřeny).


Výše uvedené jsou pouze základní právní náležitostí darovací smlouvy, kdy je vhodné připravit dokumentaci pro darování nemovitosti vnoučatům na míru konkrétního převodu nemovitosti v rodině.

V další fázi je pak potřebná příprava návrhu na vklad na katastr nemovitostí, kde je potřeba správně uvést všechny smluvní strany, specifikovat předmětné nemovitosti, které převádíme a převod vlastnictví. Rovněž případně uvést další věcná práva, která by se na katastr měla zapisovat, nejčastěji věcné břemeno (dožití) nebo také zákaz zcizení a zatížení.

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití

Věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení

Při darování nemovitosti vnoučatům se setkáváme s požadavkem dárců na právním zajištění užívání nemovitosti také po darování. V praxi se nejčastěji setkáváme s věcným břemenem dožití. Věcné břemeno dožití nemusíme zapisovat do katastru nemovitostí pouze pro dárce nemovitosti, ale jako oprávněného z věcného břemene dožití můžeme obvykle zapsat rovněž další osoby, které s dárcem v nemovitosti žijí nebo nemovitost jinak užívají.

Pro posílení právní jistoty doporučujeme také zřízení zákazu zcizení a zatížení nemovitosti. Tento zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti právně chrání dárce tak, že obdarovaný člen rodiny nemůže bez souhlasu dárce nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, apod.

darování nemovitosti vnoučatům

Darování nezletilému vnoučeti

Darování nemovitosti vnoučatům je obvykle možné také za situace, když je obdarované vnouče nezletilé

Vznikají však jistá právní omezení, které musíme v tomto případě vyřešit. K darování nezletilému je zapotřebí souhlas opatrovnického soudu, který s tímto převodem nemovitosti vysloví souhlas, tak aby v první řadě zastával a ochraňoval zájmy dítěte. Další převod nemovitosti nebo jinou změnu s danou nemovitostí po dobu nezletilosti vnoučete by pak následně musel znovu projednat opatrovnický soud.

Darování nemovitosti nezletilému vnoučeti je tedy možné při splnění formálních náležitostí a souhlasu opatrovnického soudu.

Daňové aspekty darování

Darování nemovitosti vnoučatům je zpravidla daňově výhodné, jelikož se obvykle nehradí daň z příjmů v rámci darování.

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Smlouva o darování nemovitosti

Darovací smlouva online

Potřebujete právní pomoc při darování nemovitosti vnoučatům? Můžete se na nás obrátit. Příprava smluvní dokumentace je na první pohled zdánlivě jednoduchou záležitostí. Nutnost bezchybného vymezení nemovitostí dle katastrálního zákona a dalších náležitostí darovací smlouvy podle občanského zákoníku z ní však na druhý pohled činí občas komplikovanou záležitost.

Právní pomoc poskytneme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti vnoučatům

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.