Jak řešit neplatnou výpověď z pracovního poměru

Rychlá právní pomoc při řešení neplatné výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.
koupě bytu v exekuci

Jak řešit neplatnou výpověď: Právní analýza

Jak řešit neplatnou výpověď z pracovního poměru, kterou obdržel zaměstnanec (popř. okamžitého zrušení pracovního poměru) je zásadní odborná právní analýza advokátem.

Právní analýza výpovědi z pracovního poměru poskytne zaměstnanci posouzení, zda je výpověď neplatná z právního hlediska a lze tak doporučit další postup směřující k určení neplatnosti výpovědi nebo byl naopak postup zaměstnavatele oprávněný.


Pozor na lhůty

V rámci řešení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru je zásadní rychlost. Lhůty k uplatnění neplatnosti výpovědi jsou velmi striktní dle zákoníku práce.

Neplatnost výpovědi je nutné uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit výpovědí. V poslední den lhůty musí žaloba dojít přímo soudu, nepostačuje odeslání žaloby poštou v poslední den lhůty.

Pokud máte pochybnosti o platnosti výpovědi z pracovního poměru, pak doporučuji jednat rychle a vyhledat kvalifikovaného advokáta k posouzení oprávněnosti výpovědi a zvolení dalšího právního postupu.

jak řešit neplatnou výpověď


Právo na náhradu mzdy

Při stanovení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru trvá nadále pracovní poměr zaměstnance a vznikne právo zaměstnance na náhradu mzdy nebo platu. Zaměstnanec však musí splnit podmínku, že oznámil písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel nadále zaměstnával.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak řešit neplatnou výpověď z pracovního poměru

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.