Smlouva o prodeji nemovitosti

Smlouva o prodeji nemovitosti od advokáta ochrání vaše práva. Jaké náležitosti musí splňovat?
Smlouva o prodeji nemovitosti

Smlouva o prodeji nemovitosti jako klíčový dokument

Řešíte prodej nemovitosti? Smlouva o prodeji nemovitosti bude klíčovým dokumentem pro její úspěšný prodej. K převodu nemovitosti však nepostačuje pouze uzavření smlouvy, ale je nutné také podat návrh na vklad na katastr nemovitostí. Až po úspěšném vkladovém řízení na katastru se stane kupující vlastníkem nemovitosti.

Nezapomeňte tedy, že smlouva o prodeji nemovitosti vyžaduje ověřené podpisy kupujícího a prodávajícího a je nutné také podat návrh na vklad na katastr, kdy přílohou tohoto návrhu je smlouva. Vkladové řízení na katastru trvá přibližně tři týdny od podání návrhu a je nutné uhradit správní poplatek katastru ve výši 2.000,- Kč (od loňského roku došlo ke zdražení tohoto poplatku).


Právní náležitosti smlouvy

Smlouva o prodeji nemovitosti musí splňovat alespoň tyto základní právní náležitosti dle občanského zákoníku a katastrálního zákona:

 • označení prodávajícího a kupujícího,
 • přesné vymezení nemovité věci,
 • závazek prodávajícího předat nemovitost kupujícímu a převést vlastnictví na kupujícího a závazek kupujícího přijmout nemovitost a uhradit kupní cenu,
 • stanovení kupní ceny a způsobu její úhrady,
 • závěrem místo a den podpisu a samotný podpis prodávajícím a kupujícím.

Na co si dát obecně pozor v rámci smlouvy:

 • podmínky úhrady kupní ceny;
 • kontrolu právního stavu nemovitosti;
 • specifikaci vad nemovitosti;
 • nevyvážené nastavení výše smluvní pokuty;
 • neférové smluvní ujednání;
 • stanovení, kdo hradí správní poplatek na katastru nemovitostí;
 • stanovení podmínek vyklizení a předání nemovitosti.


Smlouva o prodeji nemovitosti by neměla být vzorem staženým z internetu, ale sepsána na míru potřeb konkrétního převodu, když se jedná o transakci v řádech milionů korun.

V případě koupě nemovitosti a hypotečního financování by měla smlouva o prodeji nemovitosti stanovit součinnost bance kupujícího k úspěšnému financování. Hypoteční bance by také měl být předložen návrh smlouvy o prodeji nemovitosti ke schválení nebo případným připomínkám tak, aby bylo vždy zajištěno hladké poskytnutí hypotečního financování.

smlouva o smlouvě budoucí kupní

Způsob úhrady kupní ceny nemovitosti

Úhradu kupní ceny nemovitosti doporučujeme zajistit prostřednictvím notářské, advokátní nebo bankovní úschovy. Smlouva o úschově kupní ceny stanoví podmínky výplaty kupní ceny prodávajícímu, kdy se tyto podmínky reflektují také do samotného textu smlouvy o prodeji nemovitosti.

Obvyklou podmínkou pro výplatu kupní ceny je úspěšný zápis vlastnictví nemovitosti pro kupujícího a rovněž výmaz případných práv třetích osob váznoucích na nemovitosti (věcná břemena dožití třetích osob, cizí zástavní práva, apod.).

Advokáti jsou pojištěni pro odpovědnost za škodu klientovi při poskytování právní služby advokátní úschovy kupní ceny nemovitosti.

Smlouva o prodeji nemovitosti

Pozor na předcházející smlouvy

Smlouva o prodeji nemovitosti je v některých případech smlouvou, která navazuje na předchozí rezervační smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Smlouva o prodeji nemovitosti tak již většinou musí reflektovat ujednání z těchto předchozích smluv. Nepodceňujte tedy přípravu nebo kontrolu těchto předcházejících smluv.

Pokud se mají ve smlouvě o prodeji nemovitosti změnit podmínky oproti smlouvě o smlouvě budoucí kupní, která však obsahuje často řadu smluvních pokut, pak je nutné správně vymezit tyto změny tak, aby kupujícímu nebo prodávajícímu nevzniklo zbytečné riziko hrazení smluvní pokuty. Studování desítek stránek právního textu může být sice pro běžného člověka únavné, ale opatrnost se vyplácí.


Kontrola smlouvy od druhé strany nebo realitní kanceláře

V některých případech je prodávajícímu předložen návrh převodní smlouvy k nemovitosti vypracovaný kupujícím nebo realitní kanceláří. Prodávajícímu lze doporučit vždy provést kontrolu takto předložené smlouvy. Pokud jsou některá ujednání neférová nebo pro prodávajícího neakceptovatelná, pak lze doporučit provést revizi smlouvy – úpravu takto sporných ujednání.

Smlouva o prodeji nemovitosti by měla být výsledkem férového jednání obou stran, kdy je často nutný kompromis ve smluvních ujednáních.


Smlouva o prodeji nemovitosti od právníka a online

Řešíte prodej nebo koupi nemovitosti a potřebujete kvalitní smlouvu? Můžete se na nás obrátit. Smlouvu o prodeji nemovitosti připravíme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu. Právní pomoc poskytne advokát řádně pojištěný a zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Smlouva o prodeji nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.