Darování nemovitosti 2022

Jak na darování nemovitosti v roce 2022? Odpověď se dozvíte rychle v tomto článku.
darování nemovitosti 2022

Oblíbené řešení převodu nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti se především využívá při převodu nemovitosti mezi rodinnými příslušníky. Jde o velice oblíbený právní postup a když se dodrží správně veškeré náležitosti, jedná se také o jednoduchý způsob, jak převést bezúplatně své vlastnické právo k nemovitosti na někoho jiného.

Darování nemovitosti 2022 se zásadně neliší od darování v loňském roce.

Hlavní jsou především dva kroky:

Darovací smlouva je základním kamenem pro darování nemovitosti –  rodinného domu, bytu nebo pozemku. Zásadní je věnovat zvýšenou pozornost na správné vymezení nemovitosti v souladu s ustanoveními katastrálního zákona.

Následně vyhotovit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, který naleznete na webových stránkách katastru nemovitostí.

Chyby ve specifikaci nemovitosti mohou znamenat zamítnutí žádosti na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a propadnutí správního poplatku, který činí 2.000,- Kč. I proto je vhodné realizovat veškeré postupy s maximální pečlivostí, aby nedošlo k nepříjemnostem v podobě sepisování nové smlouvy, vkladu a opětovného hrazení poplatku.

postup darování nemovitosti

Darovací daň a darování nemovitosti 2022

Darovací daň z formálního hlediska neexistuje. Darování se podřazuje pod daň z příjmu jako tzv. bezúplatný příjem.

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Obvykle bude tedy darování v rodinných vztazích osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na darování nemovitosti přesahující hodnotu 5 mil. Kč. V takovém případě vniká povinnost obdarovanému obeznámit správce daně o získání tohoto daru.

Pokud jste nabyli vlastnické právo k nemovitosti v rámci darování za rok 2022, pak máte povinnost přihlásit se k hrazení daně z nemovitých věcí do konce ledna 2023.

Darování nemovitosti 2022 je tak spojení, které souvisí také s řešením daňových otázek.

darování nemovitosti 2022

Smlouva a její náležitosti

Obsahem smlouvy o darování nemovitosti by měly být minimálně tyto nezbytné náležitosti:

  • uvedení jmen, rodných čísel a trvalých bydlišť dárce a obdarovaného;
  • specifikace darované nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést vlastnické právo na obdarovaného a závazek obdarovaného dar přijmout;
  • místo a den podpisu stran (úřední ověření podpisů).

Toto jsou pouze základní náležitosti, které je potřeba uvést v darovací smlouvě. Jelikož darováním převádíme nemovitosti obvykle v řádech milionů korun, je vhodné vyhledat právní pomoc než se například spoléhat na vzory z internetu.

Darování nemovitosti 2022 a zajištění právní ochrany dárce

Je poměrně běžné, když dárce spojí darování s požadavkem na dožití v nemovitosti. V této situaci doporučujeme zřídit v rámci darovací smlouvy:

Doporučujeme zřídit současně věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení nemovitosti a tím zajistit dárci největší možnou právní ochranu. Dále je přijatelné ještě více konkretizovat další podmínky a práva k nemovitosti např. jaké patro bude dárce obývat; které části budou společné.

Darování nemovitosti 2022 může tak představovat řešení také právní ochrany dárce.

V případech stanovených občanským zákoníkem lze darování odvolat pro nevděk obdarovaného nebo nouzi obdarovaného. Každý případ odvolání darování je však nutné detailně posoudit.

Darování nemovitosti 2022 – Mgr. Radek Novotný, advokát

Darovací smlouva od právníka

Řešíte darování nemovitosti v letošním roce? Můžete se na nás obrátit. Darovací smlouvu a návrh na vklad připraví advokát, online, za pevnou odměnu a do tří pracovních dnů. Samozřejmostí je také posouzení „darovací daně“ a zřízení dohody o věcném břemeni dožití a zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti 2022

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.