Darovací smlouva nemovitost

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete znát správný postup? Přečtěte si tento článek a získejte potřebné informace.
darovací smlouva nemovitost

Postup darování nemovitosti

Darovací smlouva nemovitost je spojení, které se vztahuje k darování nemovitosti. Darování je oblíbené řešení převodu nemovitosti v rodině. Jaký je správný právní postup darování nemovitosti:

 1. Sepsání a podepsání darovací smlouvy na nemovitost;
 2. Příprava návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí;
 3. Podání návrhu na vklad na katastru nemovitostí, kdy přílohou je darovací smlouva s ověřenými podpisy dárce i obdarovaného;
 4. Vyčkání, zda katastr nemovitostí povolí vklad vlastnického práva dle darovací smlouvy;
 5. Povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti pro obdarovaného katastrem nemovitostí.


Vlastníkem darované nemovitosti se obdarovaný stane až úspěšným vkladem vlastnického práva na katastru nemovitostí, nikoliv pouze podpisem darovací smlouvy na nemovitost.

Darování nemovitosti je v některých případech možné také nezletilému dítěti nebo pokud na nemovitosti vázne zástavní právo, či mezi manželi.

převod nemovitosti v rodině 2022

Darovací smlouva nemovitost: jaké musí splňovat náležitosti

Darovací smlouva na nemovitost by měla splňovat tyto náležitosti:

 • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
 • stanovení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
 • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
 • místo a den podpisu stran.


Darovací smlouva na nemovitost by kromě těchto základních náležitostí měla obsahovat také různá prohlášení stran k právní ochraně. Darovací smlouva nemovitost se nemusí vztahovat pouze k darování nemovitosti, ale v darovací smlouvě lze již zřídit věcné břemeno dožití pro dárce (zpravidla pro rodiče nebo prarodiče), zákaz zcizení a zatížení nemovitosti nebo stanovit další podmínky dle dohody dárce a obdarovaného.


darovací smlouva nemovitost


Pozor na chyby pro katastr nemovitostí

Nejčastější chybou v darovací smlouvě je nesprávné vymezení darované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem. Tato chyba obvykle vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí a propadnutí již uhrazeného správního poplatku. Bohužel tato situace časově a finančně zkomplikuje převod nemovitosti.

Následným řešením je ukončení předcházejícího vkladového řízení, příprava nové darovací smlouvy bez chyb a podání nového návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Samozřejmostí je opětovné uhrazení správního poplatku na katastru za převod nemovitosti.

Darovací smlouva nemovitost vyžaduje pečlivost při definici převáděné nemovitosti.


Daňové aspekty darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině formou darování je obvykle daňově výhodný, jelikož se nehradí darovací daň (formálně zrušena a převedena pod daň z příjmů).

Konkrétně jsou při darování osvobozeny od daně z příjmů dary:

 • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.


Darovací smlouva nemovitost je také spojení, které má tedy přesah do daňové problematiky. Obdarovaný je následně povinen k dani z nemovitých věcí, která se hradí obvykle jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna následující roku po nabytí nemovitosti.

Pozor však při darování nemovitosti, jejíž hodnota přesahuje 5 mil. Kč, což při dnešních cenách nemovitostí nemusí být nic neobvyklého. V takovém případě vzniká povinnost nahlásit darování finančnímu úřadu.


vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů

Právní ochrana dárce při darování

Darovací smlouva nemovitost může mít také souvislost s žádostí dárce, aby mohl užívat nemovitost také po darování. Tento požadavek se nejčastěji řeší prostřednictvím zřízení věcného břemene dožití. Posílení práva dárce k užívání nemovitost lze docílit zřízením také zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, což znamená, že obdarovaný nesmí nemovitost převést, zatížit zástavním právem, pronajmout, apod., a to bez předchozího souhlasu dárce.

Vypořádání mezi sourozenci

Převod nemovitosti v rodině zejména při darování nemovitosti pouze jednomu z dětí, může představovat potřebu vypořádání majetkových vztahů v rodině za života rodičů.

Darovací smlouva nemovitost může být tak spojení, které se vztahuje rovněž na majetkové vztahy mezi sourozenci. Tuto životní situaci lze vyřešit sepsáním dohody o vypořádání mezi sourozenci.


Darovací smlouva nemovitost online z pohodlí domova

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete připravit kvalitní darovací smlouvu a návrh na vklad pro katastr. Můžete se na nás nezávazně obrátit. Darovací smlouva nemovitost a návrh na vklad připravíme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.


Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.